Ez egy páratlan :) PÁRTATLAN hírportál Battonyáról nem csak battonyaiaknak, melynek valódi célja a PÁRTATLAN történetírás.....és minél többen írjuk, annál objektívebb a tájékoztatás, küldjetek tehát általatok írt cikkeket a múltról és a jelenről... * * * * *Tovább a főoldalra : http://netnews-battonya.blogspot.com/* * * * * kapcsolat : netnews.battonya@gmail.com

2010. október 29., péntek

A képviselő-testület első "rendes" ülése - 2010.10.28.

(forrás : a helyi Fábi KábelTV élő közvetítése)
Dr Karsai József polgármester köszöntötte a megjelenteket és a tévénézőket. Elmondta, hogy a két héttel ezelőtti megalakulásuk óta már volt egy rendkívüli ülésük pályázat miatt. Bejelentette, hogy most utoljára kezdődött 14 órakor az ülés. Ezentúl - Molnár Mihály kérésére - az ülések 15 órakor fognak kezdődni. Így a képviselők a munkahelyükről késés nélkül odaérhetnek majd az ülésekre, nem kell szabadságot kivenniük emiatt és a lakosságnak is jobb lesz, mert így többen meg tudják nézni az élő közvetítést majd a kábeltévén. Ezentúl sem terveznek maratoni üléseket, igyekeznek úgy szervezni a dolgokat, hogy minden vitás kérdés eldőljön már a bizottságokban, az üléseken már nem lesz vita, csak szavazás. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, elfogadták a napirendi pontokat majd beszámolt s 2 ülés között történtekről:
- Sikerült felgyorsítani a Városháza tetőcserepeinak legyártatását, a jövőhéten valószínűleg megérkezik a cserép is.
- Szennyvízberuházást csak akkor fog megvalósítani a város, ha olyan pályázatot írnak ki, amivel a lakosság által fizetendő szennyvízrákötési díjat közel 100%-ban támogatja az állam.
-Per indult a MOL ellen, mivel a MOL váratlanul és indoklás nélkül visszavonta a szerződést, így kb.4 milliárd forint közvetett és kb.200 millió forint közvetlen kárt okozva ezzel. A badenwürterbergi befektetővel ma délután fog tárgyalni.
Megpróbált találni egy másik befektetőt, aki "a Battonya kincsét" szeretné kiaknázni. 98 fokos vizünk van, 1000 méter mélyen, amit megfelelő méretű kúttal és búvárszivattyúval (100-130 millió forintba kerül) ki lehet termelni és 15 hektár üvegház fűthető vele. A megnyert pályázat alapján a Flóratom is ragaszkodik az üvegházak megvalósításához, akár melegvízzel is és a nagy munkahelyet egyébként is az üvegház hozta volna, nem a villanyáram. Az csak a cégnek lett volna a profitja a villany, és egyébként is a hulladékmelegvizet használták volna az üvegházak fűtésére. A melegvíz továbbra is alattunk van.
- December 31 után egy teljesen új rendszer fog életbe lépni a közmunka terén. Az állam csökkenteni fogja a közmunkát, és nem engedi következő évre áthúzódni az idei folyamatban lévőket. A meglévő határozott idejű áthúzódó szerződésekkel emiatt gondok lehetnek, akár munkaügyi perek is várhatók, hacsak nem hoznak egy új törvényt ezzel kapcsolatban.

A képviselő-testület 1 perces néma felállással adózott Battonya minden egyes halottjának. Majd a polgármester átadta az ülés vezetését Kreszta Traján alpolgármesternek, ő pedig elindult az előbb említett szegedi tárgyalásra.

A második napirendi pont: a költségvetési rendelet módosítása. Előtte még néhány a költségvetést érintő módosító javaslat került beterjesztésre. Az előterjesztéseket szóban Varga István egészített ki:

- A Hunyadi u. 85. szám alatti új Gondozási Központhoz építése, átadása mostanában történt. Jelenleg a pályázat elszámolásánál tartanak, melynek során kiderült, hogy a 2 db mozgáskorlátozott parkoló ugyan már készen van, de mivel nem volt előzetesen megtervezve, a fennmaradása érdekében meg kell terveztetni. A legolcsóbb ajánlatot a tervezésre a TORUS KFT tette 50ezerFt+ÁFA értékben. A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

- Szintén a Gondozási Központ épületét érintette a következő módosító indítvány. A működési/használatbavételi engedélyhez szükséges a telekszomszédok beleegyezését kikérni. Az egyik telekszomszéd kifogásolta hogy a telkére egy nagyméretű, 10 négyzetméteres ablakból rá lehet látni. Az az egyezség született, hogy az ablakot ki kell cserélni üvegtéglára. Árajánlatot is kértek már az eredeti kivitelező BOLEM Kft-től, aki 416ezer Ft+ÁFA összegért hajlandó a 10 négyzetméter belsőoldali üvegbetonfalat megépíteni.
A képviselő-testület tagjai részéről Matuzikné megjegyezte, hogy ő sokallja az összeget. Marjai János képviselő elmondja, hogy a legolcsóbb üvegtéglából 10négyzetméterhez csak az anyagköltség 240ezer forintba kerül. Vita alakult ki a képviselők között a témában, ezért Dr Németh Ferenc címzetes főjegyző azt javasolta, hogy ha a kérdésben a testület mélyebben bele akar menni, akkor zárt ülést rendeljenek el.
Ez meg is történt, majd 15 perc múlva ismét nyílt üléssel folytatták, eldöntötték, (1 tartózkodással) hogy az üvegfalat meg kell építeni.

- 2 útépítési pályázat pályázati anyagainak irattározására szakértő megbízás
A pályázati anyagokat 5 évig ellenőrizhetik, amit általában évente, 2 évente meg is tesznek, elég szigorúan, még az sem mindegy, hogy hogy van felírva egy dossziéra a pályázati azonosító szám. Ezért nagyon kényes kérdés, hogy meg van-e megoldva a pályázatok megfelelő irattározása. Ezzel a munkával bíznák meg a Naoveran Kft-t 350ezer Ft+áfa díjazásért.
A kérdésben szintén vita alakult ki a tagok között. Matuzikné sokallotta az összeget azért az anyagért, amit eleve a pályázat írásakor már jól kellett elkészíteni, és egy kicsit bővebb tájékoztatást kért.
Varga István kiegészítésként elmondja, hogy ezek - a 300 és az 50 millió forintos - útépítési pályázatok elkészítése során nem foglalkoztattak külön projektmenedzsert. A polgármesteri hivatal apparátusa nem felkészült ezeknek a pályázatoknak a szakszerű pontos elkészítésére, mert ezek egyszeri jellegű feladatok. Nem éri meg ez az összeg, hogy kockáztassunk, hogy egy esetleges későbbi szabálytalansági eljárás folyamán valami apró hiba(pl.logó hiánya) miatt kezdjenek el ezekkel a pályázatokkal szemben bizonyos eljárásokat indítani.
Molnár Mihály felveti, hogy van már korábbról kapcsolatunk céggel, aki az irattározásunkat végzi.
Dr Német Ferenc: ez egy egészen más jellegű feladat. Ez egy egyszeri megbízási díj 5 évre, szerinte nem éri meg kockáztatni emiatt.
Boros Csaba azt a kérdést teszi fel, hogy ha a pályázatíró nem kis sikerdíjért megírja a pályázatot, akkor ez miért nincs beleépítve? Vállalja ezért a pályázatíró az anyagi-kártérítési felelősséget.
Varga István : Ebben a pályázatban még nem volt külön projektmenedzser megbízva, mint a későbbiekben. A pályázatokon soha nem annyi pénzt nyerünk, mint amennyi kellene, és ilyenkor bizonyos költségeket le kell húznunk, pl. a pénzügyi vezetőt, a projektmenedzsert...stb. Mostmár kiderült, hogy ezek később visszaütnek, nem jó, ha valaminek nincs gazdája. Jobb az ilyen feladatokat profikra bízni.
A javaslat 4 tartózkodás miatt nem kapta meg a többséget, így később újra visszakerül a testület elé.

A módosító javaslatok megvitatása után a költségvetési rendelet módosítására került sor 28+2 kiegészítéssel.
Mudrity György pénzügyi bizottsági elnök: a bizottság részletesen megtárgyalt és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület is egyhanúan elfogadta.


A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a 2011 évi belső ellenőrzési tervet.

Gondozási Központ építésekor a pályázatban vállalták az ellátotti létszám növelését 30fő demens ellátottal. Ehhez a jogszabály 6 fő dolgozói létszám növelést ír elő az ESZESZ-nek, így 2010.10.28-tól az intézmény alkalmazotti létszáma 21 fő teljes munkaidős és 12 fő 6 órás dolgozó lesz. A létszámnövelés 2010 évi költségvetést érintő költségvonzata 600ezer forint személyi juttatás és 175ezer Ft járulék. A képviselő-testület egyhangúan megszavazta.

A képviselő-testület a Többcélú Társulási Tanácsban akadályoztatása esetén a polgármester teljes jogkörű helyettesítésével Kreszta Traján alpolgármestert bízta meg, ha pedig mindketten akadályoztatva vannak, akkor Dr Németh Ferenc címzetes főjegyzőt.

2011 januárjában indul a Tanoda, amelynek helységekre van szüksége. A Kossuth u. 34 szám alatti üres iskolaépületben 3 tantermet biztosít nekik a testület.

A testület jóváhagyta az ESZESZ demens nappali ellátás és a közösségi szenvedélybeteg-gondozás szakmai programjait, melyek szakmai véleményezése már megtörtént.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez
a testület a volt 5-ös örs épületében 1 helységet kizárólagos használatba adott. A rezsit a kisebbségi önkormányzatnak kell állnia.

Bejelentések következtek:
Molnár Mihály : Nyár elején volt szó, hogy van-e lehetőség a 6 órában foglalkoztatottak 7 órás, vagy 8 órás munkaidőben foglalkoztatására? Vannak-e már számítások ezügyben?
Varga István : Igen, több, mint 10millió forintba kerülne egy évre, térjenek vissza rá inkább majd a jövő évi költségvetési koncepció készítésekor. Valószínűleg nem ez lesz a legnagyobb problémánk sajnos.

Boros Csaba fogadóórát tartott az ülés előtt. Lakossági panaszok jöttek pl. az illegális szemételhelyezéssel kapcsolatban. Traktorok felhordják a sarat az utakra, ami balesetveszélyes. Mindenkinek saját felelőssége, aki felhordja. Kéri a gazdákat, vagy azokat, akiknek a szolgáltatást végzik, hogy takarítsák el az utakról a felhordott sarat.
Kérdezi a lakosság, hogy jégkár/belvíz miatt lehetséges-e a földhaszonbérleti díj csökkentése?
Panasz van arra is, hogy a házak előtt az átereszekben a dudák nem megfelelő méretűek, tud-e a város ebben segíteni?

Marjai János : a házak előtt lévő áteresz, árok, bejáró a takarítása, tisztántartása, karbantartása a lakó feladata.
Kéri a lakosságot, hogy a pályázati beruházások kihelyezett projekttábláit legyen szíves NEM megrongálni, mert 5 évig ott kell állniuk, ahol jelenleg vannak. Azok rongálása, tönkretétele ugyanúgy veszélyezteti a megnyert pénzösszegeket, mint az előbb tárgyaltak.

Molnár Mihály : sokallja a víz és szennyvíz díjat. Van-e valami összevetés, hogy a környéken mennyibe kerül, szeretné látni.

Korobán Éva : november 2-től főállású gyermekorvos kezdi meg működését a városban, minden nap délelőtt és délután is lesz rendelés.

Kreszta Traján : sok utat építettünk az elmúlt években, meg kellene becsülni őket. Ő is tapasztalta, hogy a traktorok sok sarat hordanak fel. Kéri a vállalkozókat, hogy gondoljanak bele, ha ezek az utak tönkremennek mikor lesz rá pénzünk, hogy legközelebb ilyen minőségű utakat építsünk, mert nem a kerékpárosok teszik tönkre az utakat, hanem azok, akik ilyen nagy súlyú, nagy teljesítményű gépekkel járkálnak rajtuk.

Marjai János : többen is jelezték, hogy a Fő utcán a közvilágítás akadozik. Folyamatos levelezésben állnak a DÉMÁSZ-szal, aki betáplálási vezeték cserét fog végrehajtani, mert valószínűleg valahol zárlat van.

Dr Németh Ferenc : ma érkezett a DÉMÁSZ kérelme, kb 10 helyen szeretnék átvágni az utakat a földkábelek kicseréléséhez.
A vízdíj és a szennyvízdíj képzése a helyi sajátosságok figyelembevételével egyedileg történik. Nálunk a vízdíj jó, de a csatornadíj tényleg nagyon magas, és még nőni is fog, mert a hálózatunk korszerűtlen és elavult. A vízmű fokozatosan vezeti be azt a rendszert, amikor az összes költségét áthárítja. Ez csak egyre drágább lesz, egészen addig, amíg nem épül itt egy olyan szennyvízelvezető rendszer amely sokkal korszerűbb, és kihasználtabb.

A nyílt ülésnek ezzel vége és még zárt ülés következett.

1 megjegyzés:

  1. Naoveran Kft: nem pontos a név cégjegyzékben nem található.
    Miért kell perelni a MOL-t, ha a partner Szeviép csődbe ment?

    VálaszTörlés

A HÍR A MIÉNK :)
Hála és Köszönet mindazoknak, akik MEGOSZTJÁK ezt a hírt a FACEBOOKon, az IWIWen, és egyéb közösségi portálokon.
Köszönöm továbbá, ha ÍRÁST, FÉNYKÉPET KÜLD bárki a környezetében zajló közérdekű eseményekről.
* * * * * *
Kíváncsiak vagyunk a TE véleményedre is ! :)

SZABÁLYZAT
A moderátoroknak azonnal törölni kell minden olyan hozzászólást, amely:
1. jogszabályellenes,
2. a nyelvi agresszió megnyilvánulása (trágár, átkozódó, szidalmazó, káromló szavakat és kifejezéseket tartalmaz),
3. témaidegen,
4. a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozza és zavarja,
5. más felhasználóra nézve sértő, bántó, személyeskedő,
6. gyűlöletkeltő, fenyegető,
7. kegyeletsértő,
8. rasszista, kisebbségellenes megnyilvánulásokat tartalmaz,
9. más felhasználó politikai, vallási meggyőződését vitatja,
10. az alkotmányos rend vagy törvények megsértésére buzdít,
11. bárki valós, személyes adatát (pl. név, munkahely, lakhely, beosztás stb.) engedély nélkül teszi közzé, feltéve, hogy az érintett azokat nem maga hozza nyilvánosságra,
12. pornográf és a jó ízlést sértő képeket, szövegeket, tiltott jelképeket tartalmaz.
2011.03.25.

Címkék

"Fantázia" (3) 1567 (1) 1900 (1) 1922 (1) 1942 (1) 1944 (1) 1951 (1) 1971 (1) 1976 (1) 1980 (1) 1981 (1) 1986 (2) 1987 (1) 1989 (1) 1990 (1) 1992 (1) 1993 (1) 2000 (1) 2001 (2) 2002 (1) 2004 (1) 2005 (4) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (8) 2009 (5) 2010 (132) 2011 (229) 2012 (131) 2013 (40) 2014 (1) 5 perc zene Évivel (13) A Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány (1) A hét zenéje (2) a hónap (battonyai) politikusa (1) A Zene Mindenkié Alapítvány (3) Adam's Comedy (6) Agropartner2011 (7) állás (5) Antal Péter (1) Arad (4) Aradi Filharmonikusok (1) átszervezés (1) autópálya (3) baba-mama (2) baleset (1) ballagás (1) Barabás Hunorné (1) Barátság SE (10) Battonya a médiákban (2) Battonya díszpolgárai (2) Battonya történelme (5) Battonya-Tompapusztai Löszpusztarét élővilága (1) Battonyai Amatőr Néptánccsoport (1) Battonyai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (5) Battonyai Hirdetések Ingyen (1) Battonyai Hírek (1) Battonyai Idősek Otthona és Gondozási Központ (1) Battonyai Játszótér és Gyermekekért Alapítvány (2) Battonyai Olvasókönyv (1) Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület ÖTE (1) Battonyai Református Egyházközség (1) battonyai rém (3) Battonyai TÁMASZ Közalapítvány (1) Battonyai Telekocsi (1) Battonyai Újság (2) Battonyai Városi Bíróság (1) Battonyai"TÁMASZ"Közalapítvány (1) Battonyaiak a battonyaiaknak (1) battonyaiak a TV-ben (10) Battonyaiak Klubja (1) battonyaiak külföldön (3) Battonyáról írták (2) Békés Megyei Hírlap (1) BékésWiki (1) Bene Tibor (1) BEOL (61) BEOL.Dancsó Aranka (1) Berkiné Girda Nikoletta (1) beruházás (2) Biblia (2) Bíró Eszter (1) Bognárné Németh Zsuzsa (1) Borombós Árpád (1) Boros Csaba (9) Boros Györgyné (1) Borsodi János (6) Borsodi Laci (9) Brenucz László (2) BTK (3) Bujáki Ádám (1) Bujáki Laura (3) Bulgária (1) bűncselekmény (13) Choral kamarakórus (1) cigány (2) ciki (1) címzetes főjegyző (1) civil szervezet (13) Creativus Studió (4) Cukorgyár (1) Családsegítő Szolgálat (6) Csathó András János (3) Csathó Éva (1) cserépkályha (1) csetbox (3) Debera Zoltán (1) Deli Csaba (4) Délmagyar.hu cikke (2) demográfia (1) Deszk (1) devizahitelesek (1) Dohánybeváltó (1) dolgozat (3) Dombegyház (1) Dózsa Zrt (1) dr Bajnay Edit (1) Dr Karsai József (31) Dr Kuli András (1) Dr Németh Ferenc (1) Dr. Czuth László (1) Dr. Kiss-Rigó László (3) Dr. Schmidt Gábor (5) Dr. Varga Gabriella (1) Dr.Jaksity Iván (1) dr.Palkó Lajosné (5) egészség (7) egy kis nosztalgia (9) Egyenlő Bánásmód Hatóság (1) együttműködés (1) élménybeszámoló (1) elveszett-megtalált (1) emlékmű (2) Energiapark (4) Erdei Mária (1) érettségi (1) Esélyek Háza (1) Esther Kinsky (1) ESZESZ (23) EU (1) Fábián Gábor (1) facebook (1) Fantázia Sport és Kultúra Egyesület (1) Farka Lőrinc (1) fejlődés (1) felhívás (1) fényképek (40) FLP (1) foci (1) fogathajtás (1) föld (1) földikutya (1) földprogram (1) fűtés (1) Gál György (1) Gáspár Tamás (3) gasztronómia (1) gazdaság (1) gáztámogatás (1) Gödrösöki Sporthorgász Egyesület (5) Grestyák Tímea (1) Gulácsi Viktor (2) Guth Klára (3) Gyászhír (1) Gyenes Ekbauer Stanislava (4) Gyerekház (16) gyermekétkeztetés (1) gyermekorvos (3) Gyula21 (2) Halász Istvánné (1) Harangvirág Nyugdíjasklub (5) helytörténet (3) HÍR24 (1) HÍR6 (1) Hit Gyülekezete Battonya (2) Holló László (1) Hollók és Mesterek (1) Horváth Imre (1) Horváth Sándorné (3) hozzászólás (1) HVG (1) időjárás (11) intézményvezető (1) iskolák (4) iskolaotthon (1) ivóvíz (1) iwiw (1) JAMKAMI (14) játék (2) játszótér (4) jó cselekedet (1) jó helyen élünk - miért is ? (3) jótékonyság (3) jótékonysági bál (9) József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola (16) Juhász Árpád (1) július (2) Kamasztanya (1) karácsony (12) katasztrófa (5) KEC (4) képeslap Battonyáról (1) képeslapküldő battonyai fényképekkel (1) képviselő-testület (2) kiállítás (1) kiránduás (1) kirándulás (12) Kisdombegyház (1) kisebbségi önkormányzat (2) kistérség (1) Klivényi Lajos (1) klub daganatos betegeknek (1) Kocsis Nándor (1) Kollár Iván (1) Koma Máté (1) Komlódiné Vidiczki Magdolna (2) koncert (11) Kopcsák Lilla (1) Korobán Éva (10) Kovács Anna Brigitta (2) Kovács Erika (1) költő (1) költségvetés (1) könyv Battonyáról (4) könyvbemutató (4) Könyvtár (30) kőolaj (1) környezet (1) környezetvédelem (1) közérdekű munka (1) közigazgatás (1) közlekedés (5) közlemény (1) közmunka (2) közmű (1) közoktatási megállapodás (1) közoktatási mérések eredményei (1) közvélemény kutatás (14) Krcsméri Tibor (1) Kreszta Anita (1) Kreszta Beatrix (1) Kreszta Traján (10) Kukla kinga (1) kultúra (7) KultúrPart (1) kunhalmok (1) kutya (2) Kutyamenhely (1) látnivalók (1) látnivalók Battonyán (1) Lázár György (1) Lázár János (1) légifotók battonyáról (1) London (1) Lovász Mihály (1) Lökösháza (1) Lőrincz Attila (1) Lukács László (1) Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda (20) Magyardombegyház (1) május (5) Mákos Árpád (8) Mákos Attila (1) Marjai János (1) Marosán György (1) Marosán István (1) Máté Mihály (2) mazsorett (5) média (2) Megasztár (7) Meghívó (21) megjegyzés (1) Megyesi Éva (2) Ménesi György (1) Mezei Nikolett (2) mezőgazdaság (8) Mezőhegyes (5) Mikes Kelemen Gimnázium (19) Minden gyermek lakjon jól Alapítvány (1) Mit mond a Biblia? (2) Módi József (1) Mohácsy Nikoletta (1) Molnár C. Pál (2) Molnár Kornélia Zongoraverseny (1) Molnár Mihály (1) Mond Boglárka (1) Mong János (1) Mós Edina (1) Mós Máté (1) Motyovszkiné Kovács Erika (1) Mudrity György (1) Mudrity Iván (1) Mudrity Ivánné (2) Mutasd Magad Dél-Békés (1) művelődés (4) művészet (16) Művészeti Iskola (12) Nagy Csaba (1) Nagy Györgyné (1) Nagy István (2) nagycsaládosok (2) Napközikonyha (1) Németh Jánosné (1) Németh Martin (1) Németh Szabolcs (1) Németország (1) nemzetiségek (11) Netnyúz (4) Nevelőotthon (1) Nikola Tesla Gimnázium (1) Norvégia (1) nyaralás (2) Nyáriné Kovács Tímea (3) nyelvtanulás (1) Nyugat Jelen (1) nyugdíjpénztár (1) oktatás (7) Oláh Péter (1) olimpia (2) Olteanu Júlia (2) óraállítás (1) orvosi ügyelet (2) Ossian (1) óvodák (1) önhiki (5) önkormányzat (4) önkormányzati képviselő (3) őszi szünet (1) összefogás (3) Összevont Napköziotthonos Óvodák és Bölcsőde (10) Ötvös Gyula (4) Ötvösné Oláh Szilvi (6) Pálinkó Gábor (1) pályázat (23) Pasek Ella (1) Pécska (17) Pécska-Battonya közös honlap (4) Pedagógus Szakszervezet (1) Peti73 (1) petíció (12) Podina Iván (1) polgármester (6) Polgármesteri Hivatal (3) politika (5) Poós Zoltán (6) Posta (1) PTC (1) Puja Frigyes (1) Putnoki Klára (Guth Klára) (1) Rádai Roland (4) rádióadás (2) recept (2) régen történt (7) régi fényképek (1) regisztáció (1) Retyezát (1) Roczkovné Kotroczó Ágnes (1) Római Katolikus Egyházközség (5) román (5) Román Templom (2) Románia (2) románok (7) sakk (2) Sakkegyesület (2) Schmidt Ágnes (1) Simon Sándor (1) Simonicsné Kóródi Judit (4) Simonka György (3) Soós Zsolt (1) SOS Gyerekfalu (7) sport (21) Sportbüfé (1) Srpski ekran (2) statisztika (1) Stefan Muresan (1) strand (2) SUFERINI (3) Sutya Ágnes (1) Sutya Miklós (2) Sutya Miklósné (4) Szabadai Györgyné (1) Szabó Palika (2) Szabó Zsuzsanna (1) szalagavató (2) Számíthatsz Ránk Egyesület (7) Széchenyi Terv (1) Szegedi Vadaspark (1) szegénység (22) személyi jövedelemadó 1% (3) szemét (1) Szenesné Gyarmati Andrea (1) Szent István Általános Iskola (29) SZÉP Nap (2) Szerb Iskola (32) Szerb Óvoda (17) szerbek (24) Szilágyi Emese (1) színház (2) színjátszó csoport (1) Szoboszlai Ferenc (1) szólásszabadság (1) Sztanojev Ivánné (2) Sztanojev Szvetiszláv (1) Szutor lászlóné (6) születésnap (3) szülinap (1) szülők (4) tábor (6) taekwon-do (10) Takács Dezső (4) Takács Dezsőné (1) Talita Baqlah (1) Tamburica (1) TÁMOP (2) tanév rendje (2) tanfolyam (3) Tanoda (2) tavaszi szünet (1) tehetségkutató (1) tekepálya (1) tél (1) téli időszámítás (1) téli szünet (1) temoplmok Battonyán (1) Terék Gyula (1) Terékné Megyesi Éva (7) térkép (1) testületi ülés (7) testvérváros (14) teszt (1) Tikos Péter (2) Tompapuszta (1) tompapusztai tölgyfa (2) Torma Tamásné (1) Tóth Balázs (1) Tóth Lajos (4) továbbtanulás (1) tuba (1) turizmus (1) tüntetés (1) tűzeset (2) tűzoltó (1) új (1) Új Alapokon Békés Megyéért Battonyáért Közhasznú Egyesület (13) úszótanfolyam (1) utak (1) Vajgel Zita (1) választás (18) vallások (1) Varga Imre (1) Varga Zsuzsanna (1) Városi Művelődési Központ és Könyvtár (11) Városnap (4) Venter Miklós (3) véradás (1) vers Battonyáról (3) versenyeredmények (4) vicces de igaz (1) videó (16) Vígh Antal (1) vihar (5) Vitalap.hu (1) vonat (1) zene (24) Zomborácz Zita (1)