Ez egy páratlan :) PÁRTATLAN hírportál Battonyáról nem csak battonyaiaknak, melynek valódi célja a PÁRTATLAN történetírás.....és minél többen írjuk, annál objektívebb a tájékoztatás, küldjetek tehát általatok írt cikkeket a múltról és a jelenről... * * * * *Tovább a főoldalra : http://netnews-battonya.blogspot.com/* * * * * kapcsolat : netnews.battonya@gmail.com

2010. december 15., szerda

A képviselő-testületi ülés élő közvetítése... ( valószínűleg nem az, amire gondolsz!)

...ha a képre kattintotok pont annyit láttok belőle, mint akik élőben nézik :

Miután a FábiTV 13-15 óra között folyamatosan az ülés bejelentkező képét mutatta, a címert, 15 órakor, az ülés kezdetén hirtelen valami technikai probléma támadt a közvetítésben és az adás megszakadt. A nézők hol síma fehér képet láttak, hol megnyugtató kék színűt, és néha pár percre visszajött a közvetítés is, hogy azután újból a "szép, fehér, havas tájképnek" adja át a helyét. Az ülés még tart, úgyhogy nem tudom végig ilyen lesz-e..... De ugye nem hiszi el senki, hogy ez csak egy véletlen technikai hiba folytán alakult így....
Úgy tűnik muszáj lesz ülésre járni, ha valaki tájékozódni akar a város életének mozgatórugóiról...

...a fenti "technikai probléma" 15-16 óra között állt fenn, aki a TV előtt maradt, az ezután 16-19:30-ig zavartalanul nézhette az ülést (ha bírta idegekkel).

13 megjegyzés:

 1. Battonya bemutatta,hogy fog működni a média.?Bravó.

  VálaszTörlés
 2. Bocs, nem akartam senkit beugratni. Látom jó sokan rákattintottatok a képre, volt aki fel is hívott, hogy nem lát semmit.
  És is csak azt akartam ezzel a képpel szemléltetni, ahogy ott ültünk a néma TV előtt, tudtuk, hogy a Fő u. 91-ben éppen írják a város történelmét, mi meg nem látunk semmit.
  Persze később kiderült, hogy a lényegről még nem maradtunk le, de sokunkat az is érdekelt volna, ami azalatt az 1 óra alatt történt.

  VálaszTörlés
 3. Filip: Lehullhatna már a lepel a dohánybeváltó rablóiról is! Biztosan kétségessé válna a polgár mesterúr alkalmassága és karrierje

  VálaszTörlés
 4. Érdekes, hogy munkahelyteremtést csak óriási méretben tudott mindig elképzelni (több száz ember). Mire elérkezett a tovább már nem módosítható határidő, mindig közbejött valami "külső" nem várt körülmény! Érdekes! Nem?! Először - még képviselőként - hallani sem akart a dohánybeváltó eladásáról, majd pár évvel később már el "kellett" adni, hogy a kft pályázni tudjon. Bontani is lehetett, mert a fóliának vagy üvegháznak kell a hely. Aztán minden eltűnt (tégla, gerenda, stb.), és a vételárnak is csak a 2/3 részét fizették ki. KFT volt nincs, jogutód nélkül megszűnt. Legalább egy komoly feljelentés történhetett volna! Mint hatalmon levő párt meghatározója még látványossá is tehette volna az eljárást. Emlékszik valaki ilyesmire??

  VálaszTörlés
 5. Szerintem mindannyian ismerünk olyan embereket akik "kaptak" a dohánybeváltó anyagából Őket nem kérdezi senki, hogy kitől vették? Hol a számla, amit kaptak? Mert aki a számlát adta(vagy nem adta) az a hunyó. Mit kell ezen ennyit nyomozgatni. Vagy túl messze van Velence?

  VálaszTörlés
 6. "Öreg Petőfis".Sokat nem mondó kifejezés /FELADAT ELLÁTÁSRA/.Határoz az Önkormányzat,mivel nehéz felelős munka,a tenyerüket jól megköpték és megdörzsölték. Ha mégis valaki számon kéri őket,így is úgy is mossák kezeiket. Az ott ülők közül senki sem tesz más javaslatot.A"nem kötelező feladattól"meg kell szabadulni/ki lett tárgyalva bizottsági ülésen/.-Feladat ellátásra átadják a középiskolát a Békés Megyei Önkormányzat hatáskörébe.-Művészeti iskola hangszeres képzése megszűnik.-A könyvtárnál egy fővel csökkentik a létszámot /Egy személynek kell ellátni a teljes munkaköri feladatot.-Egy óvodai csoport megszüntetésre kerül./Miért nem gazdálkodnak az óvodák/?./Mondják városunk nagyjai./Ezen tevékenységek több mint fél évszázada jól látják el feladatukat.-Battonyai középiskolában tanult sok ezer diák.Lett ,orvos,jogász,közgazdász és lehet,hogy sokan nem tudják,az iskola volt tanulója ma a Magyar Tudományos Akadémia tagja.-Hasonlóan szólhatnánk a művészeti iskoláról.-A könyvtár,Battonya kulturális fellegvára.-Nem kívánok külön szót emelni az óvodákról,mindég és mindenkor becsülettel nevelték gyermekeinket.Vajon ,minden ellentmondás nélkül el kell fogadnunk e felelőtlen "fűnyíró"döntést.A "szent tehén "Polgármesteri Hivatal nem felelős? A város Kincstára
  nem felelős? -A Városellátónál hány jó ismerőst foglalkoztatnak? - A Családsegítőnél bújtatott rokonok! -A sport kombinát,rég kilóg a lólába. Vegyük tudomásul ,hogy a Polgármester felelős és a felelősséget vállalnia kell! Egy országban felelős a mindenkori kormány. Egy településen teljes felelősség terheli az Önkormányzatot,minden esetben le kell vonja a következtetést. 2010.12.19. "Öreg Petőfis"

  VálaszTörlés
 7. Ezeket az információkat jól megfogalmazták és igaz lehet ,mindenki ezt rebesgeti ,de nem merik kimondani az igazat !!!Osztozom a véleményetekkel hozzászólók. Mi történt azóta ? Semmi !!Várjuk a fizetésünket ,amit lassan még hitel felvételből sem kapunk . Hát ez lett Battonyából ...nem ezt vártam !!!!

  VálaszTörlés
 8. Polgármester Úr!
  Annyi szó esett már a dohánybeváltóról. Beszélgetések témája ez Battonyától Nemesmedvesig.
  Nem jobb lenne a következő testületi ülésen tisz-
  tázni ezt a dolgot?
  Kérem próbálja meg.

  VálaszTörlés
 9. 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

  Előirányzat: 31 137,7 millió forint

  A helyi önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. § (1) bekezdése alapján - kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra az alábbi feltételek szerint.

  2.1. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél):

  2.1.1. lakosságszáma 1000 fő alatti és nem tartozik körjegyzőséghez,

  2.1.2. helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez,

  2.1.3. a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt,

  2.1.4. a kötelezettségvállalás a tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben meghaladja az Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát,

  2.1.5. kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadást a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

  A 2.1.1. pont szerinti feltétel teljesítése alól a kormány általános hatáskörű szerve felmentést ad, ha

  - az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon,

  - az önkormányzat az igazgatási és kötelező közszolgáltatási feladatai ellátására más önálló önkormányzati hivatallal rendelkező települési önkormányzattal, önkormányzatokkal kívánt körjegyzőséget létrehozni vagy már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a közös feladatellátáshoz felkért települési önkormányzat(ok) vagy a már működő körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé.

  2.2. Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így - többek között - nem támogatható:

  - a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,

  - külön is a képviselő-testület/közgyűlés, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint

  - az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a támogatásértékű kiadások.

  VálaszTörlés
 10. a csődbiztos drága mulatság ? kerüljük el inkább2011. február 8. 1:05

  3. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

  Előirányzat: 100,0 millió forint

  3.1. Visszterhes kamattámogatás iránti kérelmet nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette meg. A támogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a támogatott önkormányzat közötti megállapodásban kell rögzíteni.

  3.2. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás vehető igénybe.

  A pénzügyi gondnokok díjának folyósításáról - a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését követően - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. §-a alapján.

  A pénzügyi gondnok díjának összege - az általános forgalmi adóval együtt - legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3000 ezer forint.

  Az e mellékletben szabályozott költségvetési támogatások igénylési és döntési eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait nem kell alkalmazni.

  VálaszTörlés
 11. egy battonyai választópolgár2011. március 30. 16:46

  Névtelen nyílt levél Battonya polgármesteréhez és képviselőihez!

  Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselők!

  A névtelen nyílt levél egy nem létező formátum, ez mégis annak sikerült.

  Csupán néhány kérdés az, amire választ vár az Önöket ebbe a pozícióba juttató választópolgár.
  - Mennyi a város tényleges hitelállománya (tartozása)? 800 millió, 1 milliárd?
  - Valóban 200 millió forint a kifizetetlen számlák értéke, és ezek között még 2010. októberi is van?
  - Mikor kell kifizetni a szerb iskolát építő céget? Miből fogják ezt megtenni?
  - Mekkora összeggel nyújtott be inkasszót egy cég az önkormányzat ellen?
  - Ennek következtében mikor kapnak az emberek segélyt, fizetést? Valóban csak április 20. körül?
  - Annak ellenére, hogy minden önként vállalt feladat átadását illetve megszüntetését megszavazták a pénzintézet követelésére, miért nem kapott a város mégsem 300 millió kölcsönt?
  - Alig maradt saját intézménye a városnak. Meddig marad meg a városellátó, a kincstár, hiszen gyakorlatilag okafogyottá vált működésük?
  - A város vagyonát elherdálni alacsony összegért a pillanatnyi pénzhez jutás reményében már nem csak vétek. Megéri?
  - Mikor merik kimondani, hogy itt a csőd? A csődbiztos legalább logikusan felépítené a jelen pénzügyi helyzet megoldását. Mert most csak kapkodás, fejetlenség, tervszerűtlenség van.
  - Mindig a jó gazda gondosságával, megfontoltan döntöttek a város vagyonát, pénzügyi helyzetét érintően?
  - Soha nem jutott eszükbe az, hogy egy elméletben létező vállalkozás, cég leendő befizetéseire, konkrétan a városnak, mint résztulajdonosnak közvetlen bevételeire alapozni, arra hitelt felvenni meggondolatlanság? (pellettáló üzem, kertészet, erőmű stb.) Egy vállalkozás tervezésénél az a minimum, hogy a megtérülési időt meghatározzák. Ez egyik esetben sem történt meg!
  - A képviselők miért támogatták a polgármester meggondolatlan álmait? A pénzügyi, jogi szakemberek miért nem szóltak, hogy jogilag, gazdaságilag nincs alapja ezeknek az álmoknak?
  - Tisztelt képviselők! Meddig tűrik még, hogy csak bábok legyenek egy játszmában? Minden erkölcsi hitelüket elveszítik a választók szemében.

  Önök a battonyai emberek bizalmából lettek azok, amik. Bennünket kell, képviseljenek. Nekünk kell elszámoljanak tetteikkel, döntéseikkel. Jogunk van megtudni az igazat!

  Kérjük Önöket, tegyék meg azt a lépést, hozzák meg azt a döntést, ami elengedhetetlen a megoldás kezdetéhez!

  Bízom benne, hogy ezt a levelet délutánig minden érintett megismeri és válaszokat kapunk a kérdésekre! Nem csak kiabálást és fenyegetőzést.

  Battonya, 2011. március 30-31.

  egy battonyai választópolgár

  VálaszTörlés
 12. Kedves battonyai választópolgár! Ezen levelére csak akkor fog kapni biztos választ, ha ezt elküldi a Testületnek, és kéri a levél felolvasását, mert ez rájuk nézve kötelező!

  VálaszTörlés
 13. A http://www.nfu.hu/content/58 alapján:

  Szent István Általános Iskola infrastrukturális felújítása, új tornaterem építése
  Szerződött: 300 000 000 Ft
  Kifizetett előleg összesen: 104 999 998 Ft
  Számla alapú kifizetés összesen: 159 732 142 Ft

  Útépítés:
  Szerződött összeg: 233 457 338 Ft
  Kifizetett előleg összesen: 0 Ft
  Számla alapú kifizetés összesen: 231 700 774 Ft

  Útépítés 2:
  Szerződött összeg: 46 005 318 Ft
  Kifizetett előleg összesen: 0 Ft
  Számla alapú kifizetés összesen: 45 727 813 Ft

  Battonya Város Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
  Szerződött összeg: 77 098 985 Ft
  Kifizetett előleg összesen: 13 329 982 Ft
  Számla alapú kifizetés összesen: 0 Ft


  Mivel ezek lezárt projektek, kérdezném, hogy ezeknél a kifizetés eltérések miért ekkorák?
  Az állam nem akarja kifizetni és Battonya ezért van csődközeli állapotban, vagy elszámolták és saját zsebből fizette a különbözetet?

  Eltérések a kifizetés során:

  Tornaterem kifizetés: 35 267 860 Ft
  Útépítés1: 1 756 564 Ft
  Útépítés2: 277 505 Ft
  Önkormányzat felújítás: 63 769 003

  VálaszTörlés

A HÍR A MIÉNK :)
Hála és Köszönet mindazoknak, akik MEGOSZTJÁK ezt a hírt a FACEBOOKon, az IWIWen, és egyéb közösségi portálokon.
Köszönöm továbbá, ha ÍRÁST, FÉNYKÉPET KÜLD bárki a környezetében zajló közérdekű eseményekről.
* * * * * *
Kíváncsiak vagyunk a TE véleményedre is ! :)

SZABÁLYZAT
A moderátoroknak azonnal törölni kell minden olyan hozzászólást, amely:
1. jogszabályellenes,
2. a nyelvi agresszió megnyilvánulása (trágár, átkozódó, szidalmazó, káromló szavakat és kifejezéseket tartalmaz),
3. témaidegen,
4. a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozza és zavarja,
5. más felhasználóra nézve sértő, bántó, személyeskedő,
6. gyűlöletkeltő, fenyegető,
7. kegyeletsértő,
8. rasszista, kisebbségellenes megnyilvánulásokat tartalmaz,
9. más felhasználó politikai, vallási meggyőződését vitatja,
10. az alkotmányos rend vagy törvények megsértésére buzdít,
11. bárki valós, személyes adatát (pl. név, munkahely, lakhely, beosztás stb.) engedély nélkül teszi közzé, feltéve, hogy az érintett azokat nem maga hozza nyilvánosságra,
12. pornográf és a jó ízlést sértő képeket, szövegeket, tiltott jelképeket tartalmaz.
2011.03.25.

Címkék

"Fantázia" (3) 1567 (1) 1900 (1) 1922 (1) 1942 (1) 1944 (1) 1951 (1) 1971 (1) 1976 (1) 1980 (1) 1981 (1) 1986 (2) 1987 (1) 1989 (1) 1990 (1) 1992 (1) 1993 (1) 2000 (1) 2001 (2) 2002 (1) 2004 (1) 2005 (4) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (8) 2009 (5) 2010 (132) 2011 (229) 2012 (131) 2013 (40) 2014 (1) 5 perc zene Évivel (13) A Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány (1) A hét zenéje (2) a hónap (battonyai) politikusa (1) A Zene Mindenkié Alapítvány (3) Adam's Comedy (6) Agropartner2011 (7) állás (5) Antal Péter (1) Arad (4) Aradi Filharmonikusok (1) átszervezés (1) autópálya (3) baba-mama (2) baleset (1) ballagás (1) Barabás Hunorné (1) Barátság SE (10) Battonya a médiákban (2) Battonya díszpolgárai (2) Battonya történelme (5) Battonya-Tompapusztai Löszpusztarét élővilága (1) Battonyai Amatőr Néptánccsoport (1) Battonyai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (5) Battonyai Hirdetések Ingyen (1) Battonyai Hírek (1) Battonyai Idősek Otthona és Gondozási Központ (1) Battonyai Játszótér és Gyermekekért Alapítvány (2) Battonyai Olvasókönyv (1) Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület ÖTE (1) Battonyai Református Egyházközség (1) battonyai rém (3) Battonyai TÁMASZ Közalapítvány (1) Battonyai Telekocsi (1) Battonyai Újság (2) Battonyai Városi Bíróság (1) Battonyai"TÁMASZ"Közalapítvány (1) Battonyaiak a battonyaiaknak (1) battonyaiak a TV-ben (10) Battonyaiak Klubja (1) battonyaiak külföldön (3) Battonyáról írták (2) Békés Megyei Hírlap (1) BékésWiki (1) Bene Tibor (1) BEOL (61) BEOL.Dancsó Aranka (1) Berkiné Girda Nikoletta (1) beruházás (2) Biblia (2) Bíró Eszter (1) Bognárné Németh Zsuzsa (1) Borombós Árpád (1) Boros Csaba (9) Boros Györgyné (1) Borsodi János (6) Borsodi Laci (9) Brenucz László (2) BTK (3) Bujáki Ádám (1) Bujáki Laura (3) Bulgária (1) bűncselekmény (13) Choral kamarakórus (1) cigány (2) ciki (1) címzetes főjegyző (1) civil szervezet (13) Creativus Studió (4) Cukorgyár (1) Családsegítő Szolgálat (6) Csathó András János (3) Csathó Éva (1) cserépkályha (1) csetbox (3) Debera Zoltán (1) Deli Csaba (4) Délmagyar.hu cikke (2) demográfia (1) Deszk (1) devizahitelesek (1) Dohánybeváltó (1) dolgozat (3) Dombegyház (1) Dózsa Zrt (1) dr Bajnay Edit (1) Dr Karsai József (31) Dr Kuli András (1) Dr Németh Ferenc (1) Dr. Czuth László (1) Dr. Kiss-Rigó László (3) Dr. Schmidt Gábor (5) Dr. Varga Gabriella (1) Dr.Jaksity Iván (1) dr.Palkó Lajosné (5) egészség (7) egy kis nosztalgia (9) Egyenlő Bánásmód Hatóság (1) együttműködés (1) élménybeszámoló (1) elveszett-megtalált (1) emlékmű (2) Energiapark (4) Erdei Mária (1) érettségi (1) Esélyek Háza (1) Esther Kinsky (1) ESZESZ (23) EU (1) Fábián Gábor (1) facebook (1) Fantázia Sport és Kultúra Egyesület (1) Farka Lőrinc (1) fejlődés (1) felhívás (1) fényképek (40) FLP (1) foci (1) fogathajtás (1) föld (1) földikutya (1) földprogram (1) fűtés (1) Gál György (1) Gáspár Tamás (3) gasztronómia (1) gazdaság (1) gáztámogatás (1) Gödrösöki Sporthorgász Egyesület (5) Grestyák Tímea (1) Gulácsi Viktor (2) Guth Klára (3) Gyászhír (1) Gyenes Ekbauer Stanislava (4) Gyerekház (16) gyermekétkeztetés (1) gyermekorvos (3) Gyula21 (2) Halász Istvánné (1) Harangvirág Nyugdíjasklub (5) helytörténet (3) HÍR24 (1) HÍR6 (1) Hit Gyülekezete Battonya (2) Holló László (1) Hollók és Mesterek (1) Horváth Imre (1) Horváth Sándorné (3) hozzászólás (1) HVG (1) időjárás (11) intézményvezető (1) iskolák (4) iskolaotthon (1) ivóvíz (1) iwiw (1) JAMKAMI (14) játék (2) játszótér (4) jó cselekedet (1) jó helyen élünk - miért is ? (3) jótékonyság (3) jótékonysági bál (9) József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola (16) Juhász Árpád (1) július (2) Kamasztanya (1) karácsony (12) katasztrófa (5) KEC (4) képeslap Battonyáról (1) képeslapküldő battonyai fényképekkel (1) képviselő-testület (2) kiállítás (1) kiránduás (1) kirándulás (12) Kisdombegyház (1) kisebbségi önkormányzat (2) kistérség (1) Klivényi Lajos (1) klub daganatos betegeknek (1) Kocsis Nándor (1) Kollár Iván (1) Koma Máté (1) Komlódiné Vidiczki Magdolna (2) koncert (11) Kopcsák Lilla (1) Korobán Éva (10) Kovács Anna Brigitta (2) Kovács Erika (1) költő (1) költségvetés (1) könyv Battonyáról (4) könyvbemutató (4) Könyvtár (30) kőolaj (1) környezet (1) környezetvédelem (1) közérdekű munka (1) közigazgatás (1) közlekedés (5) közlemény (1) közmunka (2) közmű (1) közoktatási megállapodás (1) közoktatási mérések eredményei (1) közvélemény kutatás (14) Krcsméri Tibor (1) Kreszta Anita (1) Kreszta Beatrix (1) Kreszta Traján (10) Kukla kinga (1) kultúra (7) KultúrPart (1) kunhalmok (1) kutya (2) Kutyamenhely (1) látnivalók (1) látnivalók Battonyán (1) Lázár György (1) Lázár János (1) légifotók battonyáról (1) London (1) Lovász Mihály (1) Lökösháza (1) Lőrincz Attila (1) Lukács László (1) Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda (20) Magyardombegyház (1) május (5) Mákos Árpád (8) Mákos Attila (1) Marjai János (1) Marosán György (1) Marosán István (1) Máté Mihály (2) mazsorett (5) média (2) Megasztár (7) Meghívó (21) megjegyzés (1) Megyesi Éva (2) Ménesi György (1) Mezei Nikolett (2) mezőgazdaság (8) Mezőhegyes (5) Mikes Kelemen Gimnázium (19) Minden gyermek lakjon jól Alapítvány (1) Mit mond a Biblia? (2) Módi József (1) Mohácsy Nikoletta (1) Molnár C. Pál (2) Molnár Kornélia Zongoraverseny (1) Molnár Mihály (1) Mond Boglárka (1) Mong János (1) Mós Edina (1) Mós Máté (1) Motyovszkiné Kovács Erika (1) Mudrity György (1) Mudrity Iván (1) Mudrity Ivánné (2) Mutasd Magad Dél-Békés (1) művelődés (4) művészet (16) Művészeti Iskola (12) Nagy Csaba (1) Nagy Györgyné (1) Nagy István (2) nagycsaládosok (2) Napközikonyha (1) Németh Jánosné (1) Németh Martin (1) Németh Szabolcs (1) Németország (1) nemzetiségek (11) Netnyúz (4) Nevelőotthon (1) Nikola Tesla Gimnázium (1) Norvégia (1) nyaralás (2) Nyáriné Kovács Tímea (3) nyelvtanulás (1) Nyugat Jelen (1) nyugdíjpénztár (1) oktatás (7) Oláh Péter (1) olimpia (2) Olteanu Júlia (2) óraállítás (1) orvosi ügyelet (2) Ossian (1) óvodák (1) önhiki (5) önkormányzat (4) önkormányzati képviselő (3) őszi szünet (1) összefogás (3) Összevont Napköziotthonos Óvodák és Bölcsőde (10) Ötvös Gyula (4) Ötvösné Oláh Szilvi (6) Pálinkó Gábor (1) pályázat (23) Pasek Ella (1) Pécska (17) Pécska-Battonya közös honlap (4) Pedagógus Szakszervezet (1) Peti73 (1) petíció (12) Podina Iván (1) polgármester (6) Polgármesteri Hivatal (3) politika (5) Poós Zoltán (6) Posta (1) PTC (1) Puja Frigyes (1) Putnoki Klára (Guth Klára) (1) Rádai Roland (4) rádióadás (2) recept (2) régen történt (7) régi fényképek (1) regisztáció (1) Retyezát (1) Roczkovné Kotroczó Ágnes (1) Római Katolikus Egyházközség (5) román (5) Román Templom (2) Románia (2) románok (7) sakk (2) Sakkegyesület (2) Schmidt Ágnes (1) Simon Sándor (1) Simonicsné Kóródi Judit (4) Simonka György (3) Soós Zsolt (1) SOS Gyerekfalu (7) sport (21) Sportbüfé (1) Srpski ekran (2) statisztika (1) Stefan Muresan (1) strand (2) SUFERINI (3) Sutya Ágnes (1) Sutya Miklós (2) Sutya Miklósné (4) Szabadai Györgyné (1) Szabó Palika (2) Szabó Zsuzsanna (1) szalagavató (2) Számíthatsz Ránk Egyesület (7) Széchenyi Terv (1) Szegedi Vadaspark (1) szegénység (22) személyi jövedelemadó 1% (3) szemét (1) Szenesné Gyarmati Andrea (1) Szent István Általános Iskola (29) SZÉP Nap (2) Szerb Iskola (32) Szerb Óvoda (17) szerbek (24) Szilágyi Emese (1) színház (2) színjátszó csoport (1) Szoboszlai Ferenc (1) szólásszabadság (1) Sztanojev Ivánné (2) Sztanojev Szvetiszláv (1) Szutor lászlóné (6) születésnap (3) szülinap (1) szülők (4) tábor (6) taekwon-do (10) Takács Dezső (4) Takács Dezsőné (1) Talita Baqlah (1) Tamburica (1) TÁMOP (2) tanév rendje (2) tanfolyam (3) Tanoda (2) tavaszi szünet (1) tehetségkutató (1) tekepálya (1) tél (1) téli időszámítás (1) téli szünet (1) temoplmok Battonyán (1) Terék Gyula (1) Terékné Megyesi Éva (7) térkép (1) testületi ülés (7) testvérváros (14) teszt (1) Tikos Péter (2) Tompapuszta (1) tompapusztai tölgyfa (2) Torma Tamásné (1) Tóth Balázs (1) Tóth Lajos (4) továbbtanulás (1) tuba (1) turizmus (1) tüntetés (1) tűzeset (2) tűzoltó (1) új (1) Új Alapokon Békés Megyéért Battonyáért Közhasznú Egyesület (13) úszótanfolyam (1) utak (1) Vajgel Zita (1) választás (18) vallások (1) Varga Imre (1) Varga Zsuzsanna (1) Városi Művelődési Központ és Könyvtár (11) Városnap (4) Venter Miklós (3) véradás (1) vers Battonyáról (3) versenyeredmények (4) vicces de igaz (1) videó (16) Vígh Antal (1) vihar (5) Vitalap.hu (1) vonat (1) zene (24) Zomborácz Zita (1)