Ez egy páratlan :) PÁRTATLAN hírportál Battonyáról nem csak battonyaiaknak, melynek valódi célja a PÁRTATLAN történetírás.....és minél többen írjuk, annál objektívebb a tájékoztatás, küldjetek tehát általatok írt cikkeket a múltról és a jelenről... * * * * *Tovább a főoldalra : http://netnews-battonya.blogspot.com/* * * * * kapcsolat : netnews.battonya@gmail.com

2010. november 25., csütörtök

Önkormányzati ülés - 2010.11.25.

(Forrás : helyi FÁBI Kábeltv élő közvetítése)

Délután 3-kor, gyönyörű napsütéses időben kezdődött képviselő-testületünk a rendes havi ülése.
Dr Karsai József polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a napirend előtt felolvasta a helyi középiskola iwiw klubja által kiküldött körlevelet

("Tájékoztatom egykori és jelenlegi tanulóinkat, szüleiket és minden támogató tagot, ismerőst, hogy november 25-én, csütörtökön a 15 órakor kezdődő testületi ülésen a battonyai képviselő-testület kezdeményezni akarja a 63 (jogelőddel közel 100) éves Mikes Kelemen Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartásának átadását a megyéhez a város nagyon súlyos pénzügyi gondjai miatt." )

és cáfolta az abban leírtakat. Kikérte magának, hogy azt állítja a levélíró, hogy a város súlyos pénzügyi gondok között van. Pénzügyileg még soha nem állt így a város, hogy majdnem 400 millió forint pályázati önerőt kifizetett, és év végéig mégis ki tudta "nyögni" 1-2 millió forint különbséggel a tartozásait.
Battonya városa nem akarja bezárni a gimnáziumot, a kialakult helyzet annak a következménye, hogy a közelmúltban közvetett úton a kormány 200 milliárd forinttal csökkentette az önkormányzatok támogatását, és mivel nem csak kötelező önkormányzati feladatokat lát el a város, így valószínűleg ÖNHIKI-t sem fogunk kapni 2011-ben. Nem kell ilyen rémhíreket terjeszteni az interneten.
A Netnyúz csetboxára írogató csettelőknek pedig azt üzente kikéri magának a sok hazugságot, amit ott állítottak róla, bújjanak ki az álca mögül, álljanak elé és a szemébe mondják az általuk valóságnak hitt hazugságokat ha merik, és akkor majd jól bepereli őket.
(Ezt most csak dióhéjban összegeztem, mert amúgy 45 percig tartott, és egyáltalán nem ilyen szelíden hangzott el, de nagyon tanulságos volt.)

Igaz, a gimnázium megyei fenntartásba adása eredetileg fent volt a mai ülés napirendjén, de időközben már lekerült róla, mert nem rendelkeznek elég információval.
Az OTP 1100 önkormányzata közül 100-ról mondható el, hogy "jól áll", a többiek közül 600-hoz ki sem megy,mert lemondott róluk és 3-400 önkormányzat van akiket egy független átvilágító cég átvilágítására kiválasztottak. Mi is ezen kiválasztottak között vagyunk. Az átvilágítás után az OTP elmondja, hogy milyen intézkedéseket kell tennie a városnak, ha azt akarjuk, hogy tovább finanszírozzon minket. Valószínűleg a vállalt feladatokat nem folytathatjuk tovább, de még nem tudunk pontos adatokat, sőt még azt sem, hogy mit ért azon az OTP, hogy "vállalt feladatok". Egyenlőre szó nincs konkrét dolgokról. December 15-ig kell állást foglalni, addig mindenki dolgozik a saját területén a probléma megoldásán. Ha rajta múlna, inkább a "gatyaszár összehúzása" és a racionalizálás mellett döntene, ha ezzel a város megtarthatná a gimnáziumot. A város finanszírozását a bank nélkül nem tudjuk megoldani, ezért meg kell találnunk valahogy arra a megoldást, hogy a nem kötelező feladatokat nullássá tegyük. Pénzügyi krachról szó sincs, 1500 önkormányzat rosszabb helyzetben van nálunk ebben az országban, sőt a fölső 500 önkormányzatban vagyunk a 3200 önkormányzatból.
Ez az önkormányzat egy felelős testület, és azt fogja majd dönteni, amit Battonya lakosságának jó, a gimnáziumnak jó és minden intézménynek jó. Bármit dönt is majd a testület, az megfontolt döntés lesz. December 15-én döntünk a költségvetési koncepcióról, az lesz a mérvadó az OTP hitelhez. Most még ránk van bízva, hogyan csökkentjük a költségvetést, de ha mi olyan anyagot adunk le az OTP-nek, amiben az van, hogy mi pénzt adunk nem kötelező feladatokhoz, akkor már a sorsunkat kiveszik a kezünkből.

Ezután a polgármester megállapítottal, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van és határozatképes.
A képviselők elfogadták a napirendi pontokat, majd a lejárt határidejű határozatokat.
Mudrity György, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy 2003 óta Józsa Béla végzi az önkormányzat könyvvizsgálatát, a bizottság részletesen megtárgyalta és továbbra is támogatja megbízását.
A könyvvizsgálói feladatok ellátásával idén is Józsa Béla okleveles könyvvizsgálót bízták meg.

A következő napirendi pont a Berettyó-Körös Szakképzési Társulás beszámolója volt, amit Dr Pusztai Andrea igazgató asszony tartott. Elmondta, a beszámolót a testületi tagok írásban kapták, a beszámoló célja az újonnan alakult képviselő-testületek tájékoztatása arról, hogy hogyan és miért is működik ez a társulás. 2008. szeptemberében történt egy közoktatási törvényváltozás, amely előírta, hogy csak abban az esetben fogadhat szakképző iskola szakképzési hozzájárulást a vállalkozásoktól, ha társulásban működik. A szakképzés tárgyi feltételrendszerét a szakképző iskolák a szakképzésből tudják biztosítani, ezért társult az 5 település. A Társulás ezzel nem lett fenntartója az intézményeknek, csak arra vállaltak a társuló önkormányzatok kötelezettséget, hogy együttműködnek a szakképzés terén és egymást segítve megpróbálják erősíteni azt a szakképzési feladatot, amelyet éppen egy adott intézmény ellát. A társulás tanácsa nem dönt a a szakképzési hozzájárulások elosztása fölött, a döntést a vállalkozókra bízzák, hogy melyik intézményt szeretnék támogatni, hisz ennek már hagyományai vannak.
Eddig egy TÁMOP-os pályázat révén az önkormányzatoknak nem kellett a társulásba pénzt betenniük, de ez a pályázat 2010. december 31-én lejár, ezután a pályázatban vállaltaknak megfelelően még 5 évig fenn kell tartaniuk az önkormányzatoknak a társulást, a pályázatban vállalt szolgáltatásokat (pszichológiai tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, minőségbiztosítás, mérésértékelés, jogi tanácsadás) pedig minimum 3 évig működtetni kell még, és a beszerzett eszközöket sem szabad 3 évig elidegeníteni.
Mindezt a társulás a lehető legköltséghatékonyabban szeretné megoldani, hisz tudja, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak. Ezért a társulás tanácsa úgy döntött, hogy a következő javaslatot terjeszti az önkormányzatok elé elfogadásra : egy fél állású szakmai alkalmazott kerülne foglalkoztatásra, a könyvelési rész tekintetében pedig a társulásnak megszűnne az önállóan gazdálkodó státusza és a Vajda Péter Gimnázium látná el ezeket a feladatokat. Mindezek figyelembevételével a társulás 2011 évi költségvetése 3,8 millió forint lenne, amely tanulólétszám arányosan terheli az egyes önkormányzatokat, ezt Battonya esetében augusztusig ( 8/12-ed rész ) 217ezer forint hozzájárulást jelentene.
A polgármester megköszönte az elnökasszony szavait és a beszámolót és a működési hozzájárulás összegét elfogadásra javasolta.
A jegyző felolvasta a határozati javaslatot, melyet a testület egyhangúan elfogadott, majd a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vették.
Ezután a szokások évvégi rendeletmódosítások következtek. A javaslat: minden szolgáltatásnál 5% emelés, a pontos összegek elfogadás után nyilvánosan is kifüggesztésre kerülnek és mindenki számára megtekinthető. Ezek a szolgáltatások :
- Köztemető használati és sírhelymegváltási díj,
- Közterület használati díj,
- Lakások és helységek bérleti díjai,
- folyékony hulladék szállítás díjai,
- szilárd hulladék szállítási díjak.
A jegyző elmondta, hogy a szilárd hulladék díjainál 12.244.783Ft kintlévőség van, amit a lakosok nem fizettek be. A szolgáltató ezért először 12% emelést kalkulált, de az önkormányzat nem ment bele csak 5 %-ba. De a szolgáltató emiatt a nagy kintlévőség miatt szeretett volna olyan nagymértékű emelést, hisz az a 12millió forint bevételei közül hiányzik. Az önkormányzat megpróbál majd valamit tenni, a tartozások kezelésére.

Szünet után a testület 2 határozatát hatályon kívül helyezte. Dr Németh Ferenc címzetes főjegyző elmondta:
- 2010.02.25.-én úgy döntött a testület, hogy 85millió Ft+Áfa értéken értékesíti a Koronaszálló épületét a Rózsa95 Kft részére. Időközben változtak a körülmények, erre az adásvételre nem fog sor kerülni, ezért javasolják a határozat hatályon kívül helyezését.
- 20.10.10.28-i ülésen a testület arról döntött, hogy a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a jegyző képviselje Battonyát a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának ülésein teljes jogkörrel. A közigazgatási hivatal ezt kifogásolta, ezért a jegyző javasolja, hogy testület ehelyett egy olyan határozatot hozzon, amely kimondja, hogy csak a polgármester, illetve akadályoztatása esetén csak az alpolgármester képviselhesse a az önkormányzatot a társulás ülésein.

Hatodik napirendi pont :
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás új munkaszervezettel szeretne bővülni, ezt a testület egyenlőre elutasította, de egyben elfogadta és mellétette Boros Csaba indítványát is:
Jegyző : Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás székhelye augusztus 31-ig Battonyán volt, majd szeptember 1-től átkerült Mezőkovácsházára. A társulási tanács úgy határozott, hogy ezentúl egy új munkaszervezettel oldja meg működését, elkülönülve Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatalától. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen valamennyi település képviselő-testületének hozzá kell járulnia. Amíg ez a településeknek többletfinanszírozásába nem kerül, csak addig támogatjuk, azontúl nem.
Polgármester : Amíg nálunk volt a társulás központja olcsó pénzért, 20-40ezer forintokért 6-7 ember bedolgozásával, és egyetlen függetlenített emberre oldottuk meg ezt a feladatot, így a társulás 16milló forintos költségvetéséből kb. 6 millió forint volt a munkabér.(bruttó) Most Mezőkovácsházán 6 főállású emberrel szeretnék megoldani ugyanezt vagyis csak a munkabér 18 millió forint lesz. A társulás ülésén egyértelműsítették, hogy a lakosságarányos hozzájárulás körülbelül négyszeresére emelkedik majd. Semmi konkrét adat nincs az előterjesztésben, mi többletkiadást nem tudunk vállalni, vagy hozzák vissza a társulást Battonyára, és itt továbbra is elműködtetjük 6 millió forintból, vagy oldják meg a mezőkovácsházi hivatalon belül hozzánk hasonlóan.
Pénzügyi bizottság elnöke:
Többmilliós pluszkiadást jelenthet ez a városnak, ezt nem tudjuk vállalni, a bizottság álláspontja is az, hogy oldja meg a társulás olyan keretek között, ahogy 6 évig mi is megoldottuk.
Boros Csaba javasolja a kérdés elnapolását, amíg konkrét adatot nem szolgáltatnak.
Polgármester : itt most dönteni kell, el kell utasítani és le kell írni a döntés okát, valamint azt is, hogy adják meg a társulás keretszámait, és a többletkiadás forrását. Amennyiben látjuk hogy nekünk ez nem kerül többletkiadásba, úgy a testület újból visszatér a kérdésre és nem zárkózik el előle.

Következő napirendi pontként a testület egy ingatlan (két azonos tulajdonosnú földterület közötti önkormányzati tulajdonú csatorna) értékesítésről döntött.

Ezután a Központi Orvosi Ügyeletről döntöttek. A polgármester elmondta, hatalmas hibát követtek el pár éve, amikor a 32 km-re lévő kunágotai központú ügyelet mellett döntöttek. Mezőkovácsháza sokkal közelebb van, rövidebb idő alatt ér ki a mentő, és kevesebb település tartozik hozzá. Ha belemennek azokba a feltételekbe, hogy hétvégén megmaradjon a helyi ügyeleti hely, úgy mint a kunágotaiaknál volt, akkor át kellene csatlakozni 2011-el Mezőkovácsházára, ahol jobb felszereltséggel kevesebb embert látnak el, közelebb vannak, tehát sokkal jobb lenne az a battonyaiaknak.
Korobán Éva elmondta, ő is támogatja a kezdeményezést, nem beszélve arról, hogy amikor a kunágotaiakkal megegyeztek, arról volt szó, hogy itt egy orvos és egy asszisztens(vagy mentős) ügyel hétvégenként, ezzel szemben csak egy mentős és egy sofőr tartotta az ügyeletet.
A testület egyhangúlag döntött az ügyelet váltás mellett.
Dr Németh Ferenc megjegyzi, hogy ez egy elvi döntés, mert a a részletekben meg kell állapodni majd.

Neovolen(???) Kft irattározási megbízása ügyében is döntött a testület, amelyet az előző ülésen már tárgyaltak, úgyhogy én most nem írom le a részleteit, (részletek itt : http://netnews-battonya.blogspot.com/2010/10/kepviselo-testulet-elso-rendes-ulese.html) de a jegyző most is részletesen ismertette majd javasolta, hogy a testület bízza meg a 2 pályázat anyagainak archiválásával 5 évre egyösszegű 350 ezer + áfa forintért a szegedi székhelyű Neovolen Kft - t, melynek képviselője dr Király Tünde.
A polgármester megerősítette, hogy ezt tényleg fontos dolog, amit meg kell csinálni, uniós szabály.
Matuzik Istvánné elmondta, utánaérdeklődött, szükségesnek tartja és támogatja a megbízást.
A testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.

A stratégiai pozícióban levő oktatási intézményvezetők képzése a Dél-Békési Kistérségben vezetőklub keretében pályázaton 11millió forintot nyert a város. A pályázat november 1-én megkezdődött, a képzés lebonyolítására ajánlatokat kértek, melyek közül a legalacsonyabb költségűt az IPSZILON Kiadó és Pedagóiai Szolgálatató Kft adta, ezért a testületnek, úgy határozott, hogy ezt a szervezetet bízza meg.

A jegyző önerő nélküli pályázat benyújtási lehetőséget javasolt a testületnek.
Az önkormányzat úgy döntött, a mezőkovácsházi kistérség ellátandó területre vonatkozóan 80 millió forintra pályázik a TAMOP5.2.5 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok pályázat keretében.
A polgármester elmondta, ez az önkormányzatnak egy fillérébe nem kerül, mert a pályázatíró pénze is beépíthető.
Molnár Mihály megkérdezte, hogy ezzel az önkormányzaton belül ki foglalkozik ezzel, milyen feladatot jelent konkrétan, és mennyiben érinti majd az önkormányzati intézményeket?
A polgármester és a jegyző elmondják, hogy a pályázatban továbbműködtetési kötelezettség nincs leírva.
Boros Csaba megkérdi, hogy ezt olyan intézmény is beadhatja-e, amelyiknek pont ez a szakterülete ?
Jegyző : a pályázat a kistérséget érinti, már folynak tárgyalások társulásról Mezőkovácsházával is, de a konkrét lebonyolító kilétére még nem tértek ki, most még csak az adatlapot kell benyújtani a pályázati határidőig. A testületnek most még csak a pályázat benyújtásáról kell döntenie, de ha nem adjuk be az adatlapot most, akkor november 30-án a pályázati határidő lejár. A támogatási szerződés aláírásáig bármikor el lehet állni a pályázattól, például akkor is, ha továbbműködtetési kötelezettséget írnak elő.
A testület egyhangúan döntött a pályázati adatlap benyújtásáról.

Utolsó napirendi pont a Fő u. 89. üzlethelyiség bérbeadása, melynek bérleti szerződése lejárt, a rendelet alapján a testület ismételten meg kell hirdetnie. A jegyző javasolja, hogy továbbra is hasonló feltételekkel, baromfi élelmiszer és vegyeskereskedelmi tevékenység céljára, 5 éves időtartamra 73.000Ft+Áfa/hó bérleti díjért hirdesse meg az üzlethelyiséget.
A testület döntött a meghirdetésről.

Bejelentések következtek.
Komlódiné Vidiczki Magdolna jelezte, hogy a takarítónők megkeresték, hogy van-e lehetőség arra, hogy a 6 órás munkaidejüket 8 órássá növeljék. Mindannyian nyugdíj előtt állnak, és nagyon kevés lesz a nyugdíjuk ha továbbra is 6 órában ilyen alacsony bérrel foglalkoztatják őket.
A polgármester elmondja, ugyanezt ő is mondta volna, mert ő is beszélgetett a takarítónőkkel, és átérzi a problémájukat. A kérdésben akkor tudnak majd állást foglalni, amikor a koncepciót tárgyalják.
Ezután zárt ülés következett.

2 megjegyzés:

 1. Ezt még végigolvasni is fárasztó volt. Nem lehetne inkább feltölteni az ülést a jutyúbra, ha már nem adják le többször a kábeltévén?
  Szívesen megnéztem volna élőben.
  Mikor lesz a következő?

  VálaszTörlés
 2. Láttam a testületi ülést,Uram isten.Ú,gy hallgattak a nép által megválasztott vagy delegált képviselők,mint a Kádár rendszerben.Senki nem volt aki megvédte volna a CSETTELŐKET.Én nem láttam.
  Ez a fotó itt mindent elárul.
  Pedig ugye az ott ülök a zembereket képviselik.De így?
  Na jöhet a helyesírás javítom.

  VálaszTörlés

A HÍR A MIÉNK :)
Hála és Köszönet mindazoknak, akik MEGOSZTJÁK ezt a hírt a FACEBOOKon, az IWIWen, és egyéb közösségi portálokon.
Köszönöm továbbá, ha ÍRÁST, FÉNYKÉPET KÜLD bárki a környezetében zajló közérdekű eseményekről.
* * * * * *
Kíváncsiak vagyunk a TE véleményedre is ! :)

SZABÁLYZAT
A moderátoroknak azonnal törölni kell minden olyan hozzászólást, amely:
1. jogszabályellenes,
2. a nyelvi agresszió megnyilvánulása (trágár, átkozódó, szidalmazó, káromló szavakat és kifejezéseket tartalmaz),
3. témaidegen,
4. a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozza és zavarja,
5. más felhasználóra nézve sértő, bántó, személyeskedő,
6. gyűlöletkeltő, fenyegető,
7. kegyeletsértő,
8. rasszista, kisebbségellenes megnyilvánulásokat tartalmaz,
9. más felhasználó politikai, vallási meggyőződését vitatja,
10. az alkotmányos rend vagy törvények megsértésére buzdít,
11. bárki valós, személyes adatát (pl. név, munkahely, lakhely, beosztás stb.) engedély nélkül teszi közzé, feltéve, hogy az érintett azokat nem maga hozza nyilvánosságra,
12. pornográf és a jó ízlést sértő képeket, szövegeket, tiltott jelképeket tartalmaz.
2011.03.25.

Címkék

"Fantázia" (3) 1567 (1) 1900 (1) 1922 (1) 1942 (1) 1944 (1) 1951 (1) 1971 (1) 1976 (1) 1980 (1) 1981 (1) 1986 (2) 1987 (1) 1989 (1) 1990 (1) 1992 (1) 1993 (1) 2000 (1) 2001 (2) 2002 (1) 2004 (1) 2005 (4) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (8) 2009 (5) 2010 (132) 2011 (229) 2012 (131) 2013 (40) 2014 (1) 5 perc zene Évivel (13) A Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány (1) A hét zenéje (2) a hónap (battonyai) politikusa (1) A Zene Mindenkié Alapítvány (3) Adam's Comedy (6) Agropartner2011 (7) állás (5) Antal Péter (1) Arad (4) Aradi Filharmonikusok (1) átszervezés (1) autópálya (3) baba-mama (2) baleset (1) ballagás (1) Barabás Hunorné (1) Barátság SE (10) Battonya a médiákban (2) Battonya díszpolgárai (2) Battonya történelme (5) Battonya-Tompapusztai Löszpusztarét élővilága (1) Battonyai Amatőr Néptánccsoport (1) Battonyai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (5) Battonyai Hirdetések Ingyen (1) Battonyai Hírek (1) Battonyai Idősek Otthona és Gondozási Központ (1) Battonyai Játszótér és Gyermekekért Alapítvány (2) Battonyai Olvasókönyv (1) Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület ÖTE (1) Battonyai Református Egyházközség (1) battonyai rém (3) Battonyai TÁMASZ Közalapítvány (1) Battonyai Telekocsi (1) Battonyai Újság (2) Battonyai Városi Bíróság (1) Battonyai"TÁMASZ"Közalapítvány (1) Battonyaiak a battonyaiaknak (1) battonyaiak a TV-ben (10) Battonyaiak Klubja (1) battonyaiak külföldön (3) Battonyáról írták (2) Békés Megyei Hírlap (1) BékésWiki (1) Bene Tibor (1) BEOL (61) BEOL.Dancsó Aranka (1) Berkiné Girda Nikoletta (1) beruházás (2) Biblia (2) Bíró Eszter (1) Bognárné Németh Zsuzsa (1) Borombós Árpád (1) Boros Csaba (9) Boros Györgyné (1) Borsodi János (6) Borsodi Laci (9) Brenucz László (2) BTK (3) Bujáki Ádám (1) Bujáki Laura (3) Bulgária (1) bűncselekmény (13) Choral kamarakórus (1) cigány (2) ciki (1) címzetes főjegyző (1) civil szervezet (13) Creativus Studió (4) Cukorgyár (1) Családsegítő Szolgálat (6) Csathó András János (3) Csathó Éva (1) cserépkályha (1) csetbox (3) Debera Zoltán (1) Deli Csaba (4) Délmagyar.hu cikke (2) demográfia (1) Deszk (1) devizahitelesek (1) Dohánybeváltó (1) dolgozat (3) Dombegyház (1) Dózsa Zrt (1) dr Bajnay Edit (1) Dr Karsai József (31) Dr Kuli András (1) Dr Németh Ferenc (1) Dr. Czuth László (1) Dr. Kiss-Rigó László (3) Dr. Schmidt Gábor (5) Dr. Varga Gabriella (1) Dr.Jaksity Iván (1) dr.Palkó Lajosné (5) egészség (7) egy kis nosztalgia (9) Egyenlő Bánásmód Hatóság (1) együttműködés (1) élménybeszámoló (1) elveszett-megtalált (1) emlékmű (2) Energiapark (4) Erdei Mária (1) érettségi (1) Esélyek Háza (1) Esther Kinsky (1) ESZESZ (23) EU (1) Fábián Gábor (1) facebook (1) Fantázia Sport és Kultúra Egyesület (1) Farka Lőrinc (1) fejlődés (1) felhívás (1) fényképek (40) FLP (1) foci (1) fogathajtás (1) föld (1) földikutya (1) földprogram (1) fűtés (1) Gál György (1) Gáspár Tamás (3) gasztronómia (1) gazdaság (1) gáztámogatás (1) Gödrösöki Sporthorgász Egyesület (5) Grestyák Tímea (1) Gulácsi Viktor (2) Guth Klára (3) Gyászhír (1) Gyenes Ekbauer Stanislava (4) Gyerekház (16) gyermekétkeztetés (1) gyermekorvos (3) Gyula21 (2) Halász Istvánné (1) Harangvirág Nyugdíjasklub (5) helytörténet (3) HÍR24 (1) HÍR6 (1) Hit Gyülekezete Battonya (2) Holló László (1) Hollók és Mesterek (1) Horváth Imre (1) Horváth Sándorné (3) hozzászólás (1) HVG (1) időjárás (11) intézményvezető (1) iskolák (4) iskolaotthon (1) ivóvíz (1) iwiw (1) JAMKAMI (14) játék (2) játszótér (4) jó cselekedet (1) jó helyen élünk - miért is ? (3) jótékonyság (3) jótékonysági bál (9) József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola (16) Juhász Árpád (1) július (2) Kamasztanya (1) karácsony (12) katasztrófa (5) KEC (4) képeslap Battonyáról (1) képeslapküldő battonyai fényképekkel (1) képviselő-testület (2) kiállítás (1) kiránduás (1) kirándulás (12) Kisdombegyház (1) kisebbségi önkormányzat (2) kistérség (1) Klivényi Lajos (1) klub daganatos betegeknek (1) Kocsis Nándor (1) Kollár Iván (1) Koma Máté (1) Komlódiné Vidiczki Magdolna (2) koncert (11) Kopcsák Lilla (1) Korobán Éva (10) Kovács Anna Brigitta (2) Kovács Erika (1) költő (1) költségvetés (1) könyv Battonyáról (4) könyvbemutató (4) Könyvtár (30) kőolaj (1) környezet (1) környezetvédelem (1) közérdekű munka (1) közigazgatás (1) közlekedés (5) közlemény (1) közmunka (2) közmű (1) közoktatási megállapodás (1) közoktatási mérések eredményei (1) közvélemény kutatás (14) Krcsméri Tibor (1) Kreszta Anita (1) Kreszta Beatrix (1) Kreszta Traján (10) Kukla kinga (1) kultúra (7) KultúrPart (1) kunhalmok (1) kutya (2) Kutyamenhely (1) látnivalók (1) látnivalók Battonyán (1) Lázár György (1) Lázár János (1) légifotók battonyáról (1) London (1) Lovász Mihály (1) Lökösháza (1) Lőrincz Attila (1) Lukács László (1) Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda (20) Magyardombegyház (1) május (5) Mákos Árpád (8) Mákos Attila (1) Marjai János (1) Marosán György (1) Marosán István (1) Máté Mihály (2) mazsorett (5) média (2) Megasztár (7) Meghívó (21) megjegyzés (1) Megyesi Éva (2) Ménesi György (1) Mezei Nikolett (2) mezőgazdaság (8) Mezőhegyes (5) Mikes Kelemen Gimnázium (19) Minden gyermek lakjon jól Alapítvány (1) Mit mond a Biblia? (2) Módi József (1) Mohácsy Nikoletta (1) Molnár C. Pál (2) Molnár Kornélia Zongoraverseny (1) Molnár Mihály (1) Mond Boglárka (1) Mong János (1) Mós Edina (1) Mós Máté (1) Motyovszkiné Kovács Erika (1) Mudrity György (1) Mudrity Iván (1) Mudrity Ivánné (2) Mutasd Magad Dél-Békés (1) művelődés (4) művészet (16) Művészeti Iskola (12) Nagy Csaba (1) Nagy Györgyné (1) Nagy István (2) nagycsaládosok (2) Napközikonyha (1) Németh Jánosné (1) Németh Martin (1) Németh Szabolcs (1) Németország (1) nemzetiségek (11) Netnyúz (4) Nevelőotthon (1) Nikola Tesla Gimnázium (1) Norvégia (1) nyaralás (2) Nyáriné Kovács Tímea (3) nyelvtanulás (1) Nyugat Jelen (1) nyugdíjpénztár (1) oktatás (7) Oláh Péter (1) olimpia (2) Olteanu Júlia (2) óraállítás (1) orvosi ügyelet (2) Ossian (1) óvodák (1) önhiki (5) önkormányzat (4) önkormányzati képviselő (3) őszi szünet (1) összefogás (3) Összevont Napköziotthonos Óvodák és Bölcsőde (10) Ötvös Gyula (4) Ötvösné Oláh Szilvi (6) Pálinkó Gábor (1) pályázat (23) Pasek Ella (1) Pécska (17) Pécska-Battonya közös honlap (4) Pedagógus Szakszervezet (1) Peti73 (1) petíció (12) Podina Iván (1) polgármester (6) Polgármesteri Hivatal (3) politika (5) Poós Zoltán (6) Posta (1) PTC (1) Puja Frigyes (1) Putnoki Klára (Guth Klára) (1) Rádai Roland (4) rádióadás (2) recept (2) régen történt (7) régi fényképek (1) regisztáció (1) Retyezát (1) Roczkovné Kotroczó Ágnes (1) Római Katolikus Egyházközség (5) román (5) Román Templom (2) Románia (2) románok (7) sakk (2) Sakkegyesület (2) Schmidt Ágnes (1) Simon Sándor (1) Simonicsné Kóródi Judit (4) Simonka György (3) Soós Zsolt (1) SOS Gyerekfalu (7) sport (21) Sportbüfé (1) Srpski ekran (2) statisztika (1) Stefan Muresan (1) strand (2) SUFERINI (3) Sutya Ágnes (1) Sutya Miklós (2) Sutya Miklósné (4) Szabadai Györgyné (1) Szabó Palika (2) Szabó Zsuzsanna (1) szalagavató (2) Számíthatsz Ránk Egyesület (7) Széchenyi Terv (1) Szegedi Vadaspark (1) szegénység (22) személyi jövedelemadó 1% (3) szemét (1) Szenesné Gyarmati Andrea (1) Szent István Általános Iskola (29) SZÉP Nap (2) Szerb Iskola (32) Szerb Óvoda (17) szerbek (24) Szilágyi Emese (1) színház (2) színjátszó csoport (1) Szoboszlai Ferenc (1) szólásszabadság (1) Sztanojev Ivánné (2) Sztanojev Szvetiszláv (1) Szutor lászlóné (6) születésnap (3) szülinap (1) szülők (4) tábor (6) taekwon-do (10) Takács Dezső (4) Takács Dezsőné (1) Talita Baqlah (1) Tamburica (1) TÁMOP (2) tanév rendje (2) tanfolyam (3) Tanoda (2) tavaszi szünet (1) tehetségkutató (1) tekepálya (1) tél (1) téli időszámítás (1) téli szünet (1) temoplmok Battonyán (1) Terék Gyula (1) Terékné Megyesi Éva (7) térkép (1) testületi ülés (7) testvérváros (14) teszt (1) Tikos Péter (2) Tompapuszta (1) tompapusztai tölgyfa (2) Torma Tamásné (1) Tóth Balázs (1) Tóth Lajos (4) továbbtanulás (1) tuba (1) turizmus (1) tüntetés (1) tűzeset (2) tűzoltó (1) új (1) Új Alapokon Békés Megyéért Battonyáért Közhasznú Egyesület (13) úszótanfolyam (1) utak (1) Vajgel Zita (1) választás (18) vallások (1) Varga Imre (1) Varga Zsuzsanna (1) Városi Művelődési Központ és Könyvtár (11) Városnap (4) Venter Miklós (3) véradás (1) vers Battonyáról (3) versenyeredmények (4) vicces de igaz (1) videó (16) Vígh Antal (1) vihar (5) Vitalap.hu (1) vonat (1) zene (24) Zomborácz Zita (1)