Ez egy páratlan :) PÁRTATLAN hírportál Battonyáról nem csak battonyaiaknak, melynek valódi célja a PÁRTATLAN történetírás.....és minél többen írjuk, annál objektívebb a tájékoztatás, küldjetek tehát általatok írt cikkeket a múltról és a jelenről... * * * * *Tovább a főoldalra : http://netnews-battonya.blogspot.com/* * * * * kapcsolat : netnews.battonya@gmail.com

2010. október 31., vasárnap

Egy kis nosztalgia - 2005-ös mazsorett találkozó Tótkomlóson - 2. rész – fényképek

Közkívánatra :)
Pár évig üde színfolt volt városunk életében a mazsorettek fellépése. A József Attila Művelődési Központ égisze alatt, Simonicsné Kóródi Judit vezetésével több csoport/korosztály is működött.


folyt.köv.

2010. október 30., szombat

Egy kis nosztalgia - 2005-ös mazsorett találkozó Tótkomlóson - 1. rész – fényképek

Közkívánatra :)
Pár évig üde színfolt volt városunk életében a mazsorettek fellépése. A József Attila Művelődési Központ égisze alatt, Simonicsné Kóródi Judit vezetésével több csoport/korosztály is működött.
Most a Tótkomlósi Mazsorett Találkozón 2005-ben készült fényképeket teszem közzé 4 részletben, mivel rengeteg fénykép van. Aki most nem látja a fényképeken önmagát, vagy azt akit szeretne, ne szomorkodjon, valamelyik következő részben biztos benne lesz hasonló részletességgel.
(Ez már a 3. mazsorett találkozó volt, de én ezen voltam először, mert Réka lányom csak ekkortájt kezdett el mazsorettezni. Akinek van régebbi hasonló eseményekről is fényképe, ami közérdeklődésre tarthat számot szívesen felteszem ide, ha eljuttatja hozzám. - És ez bármilyen eseményre vonatkozik, nemcsak a mazsorettekére.)


folyt.köv.

2010. október 29., péntek

A képviselő-testület első "rendes" ülése - 2010.10.28.

(forrás : a helyi Fábi KábelTV élő közvetítése)
Dr Karsai József polgármester köszöntötte a megjelenteket és a tévénézőket. Elmondta, hogy a két héttel ezelőtti megalakulásuk óta már volt egy rendkívüli ülésük pályázat miatt. Bejelentette, hogy most utoljára kezdődött 14 órakor az ülés. Ezentúl - Molnár Mihály kérésére - az ülések 15 órakor fognak kezdődni. Így a képviselők a munkahelyükről késés nélkül odaérhetnek majd az ülésekre, nem kell szabadságot kivenniük emiatt és a lakosságnak is jobb lesz, mert így többen meg tudják nézni az élő közvetítést majd a kábeltévén. Ezentúl sem terveznek maratoni üléseket, igyekeznek úgy szervezni a dolgokat, hogy minden vitás kérdés eldőljön már a bizottságokban, az üléseken már nem lesz vita, csak szavazás. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, elfogadták a napirendi pontokat majd beszámolt s 2 ülés között történtekről:
- Sikerült felgyorsítani a Városháza tetőcserepeinak legyártatását, a jövőhéten valószínűleg megérkezik a cserép is.
- Szennyvízberuházást csak akkor fog megvalósítani a város, ha olyan pályázatot írnak ki, amivel a lakosság által fizetendő szennyvízrákötési díjat közel 100%-ban támogatja az állam.
-Per indult a MOL ellen, mivel a MOL váratlanul és indoklás nélkül visszavonta a szerződést, így kb.4 milliárd forint közvetett és kb.200 millió forint közvetlen kárt okozva ezzel. A badenwürterbergi befektetővel ma délután fog tárgyalni.
Megpróbált találni egy másik befektetőt, aki "a Battonya kincsét" szeretné kiaknázni. 98 fokos vizünk van, 1000 méter mélyen, amit megfelelő méretű kúttal és búvárszivattyúval (100-130 millió forintba kerül) ki lehet termelni és 15 hektár üvegház fűthető vele. A megnyert pályázat alapján a Flóratom is ragaszkodik az üvegházak megvalósításához, akár melegvízzel is és a nagy munkahelyet egyébként is az üvegház hozta volna, nem a villanyáram. Az csak a cégnek lett volna a profitja a villany, és egyébként is a hulladékmelegvizet használták volna az üvegházak fűtésére. A melegvíz továbbra is alattunk van.
- December 31 után egy teljesen új rendszer fog életbe lépni a közmunka terén. Az állam csökkenteni fogja a közmunkát, és nem engedi következő évre áthúzódni az idei folyamatban lévőket. A meglévő határozott idejű áthúzódó szerződésekkel emiatt gondok lehetnek, akár munkaügyi perek is várhatók, hacsak nem hoznak egy új törvényt ezzel kapcsolatban.

A képviselő-testület 1 perces néma felállással adózott Battonya minden egyes halottjának. Majd a polgármester átadta az ülés vezetését Kreszta Traján alpolgármesternek, ő pedig elindult az előbb említett szegedi tárgyalásra.

A második napirendi pont: a költségvetési rendelet módosítása. Előtte még néhány a költségvetést érintő módosító javaslat került beterjesztésre. Az előterjesztéseket szóban Varga István egészített ki:

- A Hunyadi u. 85. szám alatti új Gondozási Központhoz építése, átadása mostanában történt. Jelenleg a pályázat elszámolásánál tartanak, melynek során kiderült, hogy a 2 db mozgáskorlátozott parkoló ugyan már készen van, de mivel nem volt előzetesen megtervezve, a fennmaradása érdekében meg kell terveztetni. A legolcsóbb ajánlatot a tervezésre a TORUS KFT tette 50ezerFt+ÁFA értékben. A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

- Szintén a Gondozási Központ épületét érintette a következő módosító indítvány. A működési/használatbavételi engedélyhez szükséges a telekszomszédok beleegyezését kikérni. Az egyik telekszomszéd kifogásolta hogy a telkére egy nagyméretű, 10 négyzetméteres ablakból rá lehet látni. Az az egyezség született, hogy az ablakot ki kell cserélni üvegtéglára. Árajánlatot is kértek már az eredeti kivitelező BOLEM Kft-től, aki 416ezer Ft+ÁFA összegért hajlandó a 10 négyzetméter belsőoldali üvegbetonfalat megépíteni.
A képviselő-testület tagjai részéről Matuzikné megjegyezte, hogy ő sokallja az összeget. Marjai János képviselő elmondja, hogy a legolcsóbb üvegtéglából 10négyzetméterhez csak az anyagköltség 240ezer forintba kerül. Vita alakult ki a képviselők között a témában, ezért Dr Németh Ferenc címzetes főjegyző azt javasolta, hogy ha a kérdésben a testület mélyebben bele akar menni, akkor zárt ülést rendeljenek el.
Ez meg is történt, majd 15 perc múlva ismét nyílt üléssel folytatták, eldöntötték, (1 tartózkodással) hogy az üvegfalat meg kell építeni.

- 2 útépítési pályázat pályázati anyagainak irattározására szakértő megbízás
A pályázati anyagokat 5 évig ellenőrizhetik, amit általában évente, 2 évente meg is tesznek, elég szigorúan, még az sem mindegy, hogy hogy van felírva egy dossziéra a pályázati azonosító szám. Ezért nagyon kényes kérdés, hogy meg van-e megoldva a pályázatok megfelelő irattározása. Ezzel a munkával bíznák meg a Naoveran Kft-t 350ezer Ft+áfa díjazásért.
A kérdésben szintén vita alakult ki a tagok között. Matuzikné sokallotta az összeget azért az anyagért, amit eleve a pályázat írásakor már jól kellett elkészíteni, és egy kicsit bővebb tájékoztatást kért.
Varga István kiegészítésként elmondja, hogy ezek - a 300 és az 50 millió forintos - útépítési pályázatok elkészítése során nem foglalkoztattak külön projektmenedzsert. A polgármesteri hivatal apparátusa nem felkészült ezeknek a pályázatoknak a szakszerű pontos elkészítésére, mert ezek egyszeri jellegű feladatok. Nem éri meg ez az összeg, hogy kockáztassunk, hogy egy esetleges későbbi szabálytalansági eljárás folyamán valami apró hiba(pl.logó hiánya) miatt kezdjenek el ezekkel a pályázatokkal szemben bizonyos eljárásokat indítani.
Molnár Mihály felveti, hogy van már korábbról kapcsolatunk céggel, aki az irattározásunkat végzi.
Dr Német Ferenc: ez egy egészen más jellegű feladat. Ez egy egyszeri megbízási díj 5 évre, szerinte nem éri meg kockáztatni emiatt.
Boros Csaba azt a kérdést teszi fel, hogy ha a pályázatíró nem kis sikerdíjért megírja a pályázatot, akkor ez miért nincs beleépítve? Vállalja ezért a pályázatíró az anyagi-kártérítési felelősséget.
Varga István : Ebben a pályázatban még nem volt külön projektmenedzser megbízva, mint a későbbiekben. A pályázatokon soha nem annyi pénzt nyerünk, mint amennyi kellene, és ilyenkor bizonyos költségeket le kell húznunk, pl. a pénzügyi vezetőt, a projektmenedzsert...stb. Mostmár kiderült, hogy ezek később visszaütnek, nem jó, ha valaminek nincs gazdája. Jobb az ilyen feladatokat profikra bízni.
A javaslat 4 tartózkodás miatt nem kapta meg a többséget, így később újra visszakerül a testület elé.

A módosító javaslatok megvitatása után a költségvetési rendelet módosítására került sor 28+2 kiegészítéssel.
Mudrity György pénzügyi bizottsági elnök: a bizottság részletesen megtárgyalt és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület is egyhanúan elfogadta.


A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a 2011 évi belső ellenőrzési tervet.

Gondozási Központ építésekor a pályázatban vállalták az ellátotti létszám növelését 30fő demens ellátottal. Ehhez a jogszabály 6 fő dolgozói létszám növelést ír elő az ESZESZ-nek, így 2010.10.28-tól az intézmény alkalmazotti létszáma 21 fő teljes munkaidős és 12 fő 6 órás dolgozó lesz. A létszámnövelés 2010 évi költségvetést érintő költségvonzata 600ezer forint személyi juttatás és 175ezer Ft járulék. A képviselő-testület egyhangúan megszavazta.

A képviselő-testület a Többcélú Társulási Tanácsban akadályoztatása esetén a polgármester teljes jogkörű helyettesítésével Kreszta Traján alpolgármestert bízta meg, ha pedig mindketten akadályoztatva vannak, akkor Dr Németh Ferenc címzetes főjegyzőt.

2011 januárjában indul a Tanoda, amelynek helységekre van szüksége. A Kossuth u. 34 szám alatti üres iskolaépületben 3 tantermet biztosít nekik a testület.

A testület jóváhagyta az ESZESZ demens nappali ellátás és a közösségi szenvedélybeteg-gondozás szakmai programjait, melyek szakmai véleményezése már megtörtént.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez
a testület a volt 5-ös örs épületében 1 helységet kizárólagos használatba adott. A rezsit a kisebbségi önkormányzatnak kell állnia.

Bejelentések következtek:
Molnár Mihály : Nyár elején volt szó, hogy van-e lehetőség a 6 órában foglalkoztatottak 7 órás, vagy 8 órás munkaidőben foglalkoztatására? Vannak-e már számítások ezügyben?
Varga István : Igen, több, mint 10millió forintba kerülne egy évre, térjenek vissza rá inkább majd a jövő évi költségvetési koncepció készítésekor. Valószínűleg nem ez lesz a legnagyobb problémánk sajnos.

Boros Csaba fogadóórát tartott az ülés előtt. Lakossági panaszok jöttek pl. az illegális szemételhelyezéssel kapcsolatban. Traktorok felhordják a sarat az utakra, ami balesetveszélyes. Mindenkinek saját felelőssége, aki felhordja. Kéri a gazdákat, vagy azokat, akiknek a szolgáltatást végzik, hogy takarítsák el az utakról a felhordott sarat.
Kérdezi a lakosság, hogy jégkár/belvíz miatt lehetséges-e a földhaszonbérleti díj csökkentése?
Panasz van arra is, hogy a házak előtt az átereszekben a dudák nem megfelelő méretűek, tud-e a város ebben segíteni?

Marjai János : a házak előtt lévő áteresz, árok, bejáró a takarítása, tisztántartása, karbantartása a lakó feladata.
Kéri a lakosságot, hogy a pályázati beruházások kihelyezett projekttábláit legyen szíves NEM megrongálni, mert 5 évig ott kell állniuk, ahol jelenleg vannak. Azok rongálása, tönkretétele ugyanúgy veszélyezteti a megnyert pénzösszegeket, mint az előbb tárgyaltak.

Molnár Mihály : sokallja a víz és szennyvíz díjat. Van-e valami összevetés, hogy a környéken mennyibe kerül, szeretné látni.

Korobán Éva : november 2-től főállású gyermekorvos kezdi meg működését a városban, minden nap délelőtt és délután is lesz rendelés.

Kreszta Traján : sok utat építettünk az elmúlt években, meg kellene becsülni őket. Ő is tapasztalta, hogy a traktorok sok sarat hordanak fel. Kéri a vállalkozókat, hogy gondoljanak bele, ha ezek az utak tönkremennek mikor lesz rá pénzünk, hogy legközelebb ilyen minőségű utakat építsünk, mert nem a kerékpárosok teszik tönkre az utakat, hanem azok, akik ilyen nagy súlyú, nagy teljesítményű gépekkel járkálnak rajtuk.

Marjai János : többen is jelezték, hogy a Fő utcán a közvilágítás akadozik. Folyamatos levelezésben állnak a DÉMÁSZ-szal, aki betáplálási vezeték cserét fog végrehajtani, mert valószínűleg valahol zárlat van.

Dr Németh Ferenc : ma érkezett a DÉMÁSZ kérelme, kb 10 helyen szeretnék átvágni az utakat a földkábelek kicseréléséhez.
A vízdíj és a szennyvízdíj képzése a helyi sajátosságok figyelembevételével egyedileg történik. Nálunk a vízdíj jó, de a csatornadíj tényleg nagyon magas, és még nőni is fog, mert a hálózatunk korszerűtlen és elavult. A vízmű fokozatosan vezeti be azt a rendszert, amikor az összes költségét áthárítja. Ez csak egyre drágább lesz, egészen addig, amíg nem épül itt egy olyan szennyvízelvezető rendszer amely sokkal korszerűbb, és kihasználtabb.

A nyílt ülésnek ezzel vége és még zárt ülés következett.

2010. Október 31. 3:00 órakor 2:00 órára kell vissza állítani az órákat!


Október 31. vasárnap kezdődik a téli időszámítás, az európai gyakorlatnak megfelelően hajnali 3 órakor 2 órára kell igazítani az órákat.

2010. Október 31. 3:00 órakor 2:00 órára kell vissza állítani az órákat!


2010. Október 31. vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára, egy órával vissza kell állítani az órákat, ezzel elkezdődik a téli időszámítás. Jelenleg a kutatók megosztottak abban a kérdésben, hogy a számok alapján van-e értelme az óraátállításnak, de az emberek közérzete általában jobb lesz tőle. Már csak azért is, mert innentől kezdve tudatosul bennünk, hogy jön a tél és nem lepődünk meg ha hirtelen hideg lesz, amiben mostanság már volt részünk.

Óraátállítás célja
Az óraátállítás célja az volt, hogy a nappalok minél jobban egybeessenek a lakosság megszokott ébrenléti idejével, ami reggel héttől este tízig tart.

Ki kezdeményezte az óraátállítást
Az óraátállítás először 1976-ban, három évvel az első olajárrobbanás után vezették be Franciaországban. A hatóságok a lépést azzal indokolták, hogy az akcióval 300 ezer tonna kőolajnak megfelelő energia megtakarítás érhető el. Magyarországon 1980 óta alkalmazzák évről-évre a nyári időszámítást, amelynek szintén az volt a célja, hogy energiát spóroljunk meg. A nyári-téli időszámítást jelenleg egy kormányrendelet szabályozza, amelyet az Unió tagállamaiban érvényes szabályhoz igazítottak. Eszerint a nyári időszámítás minden év március utolsó vasárnapján kezdődik és október utolsó vasárnapjáig tart.

Megtérül az óraátállítás?
A vélemények ma már megoszlanak óraátállítás kapcsán, mivel energiafogyasztási szokásaink 1980 óta nagymértékben megváltoztak. A legújabb számítások szerint az energia fogyasztás átalakulása miatt már nem lehet az óraátállítással energiát megtakarítani.

Az óraátállításból adódó megtakarítás legnagyobb része abból adódott, hogy a közvilágítást elég volt egy órával később bekapcsolni. Ma azonban a modern energiahálózatok és a közvilágítás is automatikusan működik, mindig alkalmazkodik az éppen aktuális fényviszonyokhoz. Így a lámpák ki és bekapcsolása a sötétedéssel egy időben történik meg. Az éjszaka hossza pedig független attól, hogy az óra éppen hány órát mutat. A fogyasztási szokások megváltozása, az egyre szaporodó háztartási készülékek használata jócskán megnövelte energia igényeinket. Legjobb példa erre a tévézési szokásaink változása. Míg régen 1-2 tévécsatorna adásait tudtuk nézni, azt is csak este 10 óráig, addig ma nem ritka, hogy 100 tévécsatorna vételére van lehetőségünk és éjjel-nappal sugározzák az adásokat.

Mikor kell az órát átállítani?
Szombatról vasárnapra virradóra hajnal 3 órakor 2 órára kell átállítani az órákat.

Nyári időszámítás
A nyári időszámítás minden év március utolsó vasárnapján kezdődik és október utolsó vasárnapjáig tart. A nyári időszámítás gazdasági hatásait senki nem írta le eddig pontosan és egyre inkább úgy néz ki, hogy senki nem is fogja, mivel az óraátállítás közvetlen a gazdaságra gyakorolt hatásai nem mérhetőek és nem bizonyíthatóak közvetlenül.

Az óraátállításnak azonban vannak más emberibb hatásai is, amiket ráadásul mindenki a saját bőrén is megtapasztalhat. Nyáron szívesebben kapcsolódunk ki a természetben és jobban érezzük magunkat természetes fényben. A hosszabb nappalok segítségével aktívabban élhetjük életünket. Éppen ezért a nyári időszámítás kedvező hatással van egészségünkre is.

Óraátállítás és az emberi test
Az óraátállítás sokaknál fejfájást, rosszkedvet és levertséget okoz, bár az időzónákon átívelő repülős utak tapasztalatai alapján az egy óra eltérést nagyjából egy nap alatt megszokja a szervezetünk.

forrás : http://oraatallitas.infobomba.hu/

2010. október 28., csütörtök

A Battonyai Szerb Általános Iskola a TV-ben


Tegnapelőtt volt a Srpski Ekran az MTV-n, a mi szerb iskolánkról is van benne egy riport az első 8 percben. Szutor Lászlóné igazgatónő többek között a hamarosan elkezdődő iskolabővítésről is beszél, és arról, hogy erre nagy szükségük is van, hiszen már a magyar és a román iskolában is új épületben tanulhatnak a gyerekek, ezért a beiskolázáskor az iskolabővítés nélkül a szerb iskola hátrányos helyzetbe kerülne.

2010. október 26., kedd

5 perc zene Évivel - Verdi: Requiem koncert csütörtökön Aradon

Sziasztok, Éva vagyok és mindenkit szeretettel üdvözlök. Röviden jelentkezem, mert szeretném tudatni veletek, ember és zene kedvelőkkel, hogy most csütörtökön az aradi Filharmóniában bemutatásra kerül sor Verdi Requiem című műve. Óriási mű ez, az aradi Filharmonikusok mellett fellép a filharmónia kórusa is. Verdiről talán csak annyit, hogy az olasz opera talán legkimagaslóbb zeneszerzője. Bizonyára mindenki ismeri a híres Nabucco művét.
Érdekességképpen még annyit, hogy Verdi neve rejtette az olasz nép álmait, hiszen VERDI neve csodálatosan azt jelenti- Viva Emmanuel, Rege d'Italia - tehát- Éljen Emmanuel az olasz Király- Életében nem volt annyira boldog, mint szerette volna, hiszen első felesége korán meghalt, gyermekei mind meghaltak egymás után. Második feleségétől sem született gyermeke, így hát örökbe fogadták egy Verdi távoli rokonának a gyermekét. Ez a kislány lett a Verdi család egyetlen örököse. Tehát így élt Verdi, egy forradalmaktól felhevített Európában, az 1800 évek Európájában.
Még annyit, hogy a koncert kezdete 18 óra.
Üdv mindenkinek, Éva

2010. október 25., hétfő

A Szent István Általános Iskola 47 tanulója Aradon járt október 6-án (sok-sok fényképpel)

Október 6.

Minden év október 6-áján az aradi vértanúkra emlékezünk. Ebben az évben sikerült eljutnunk Aradra, hogy a történelmi helyszínen tisztelegjünk az aradi 13 emléke előtt.
Kora délután indultunk a 7. és 8. osztályos diáktársaimmal. Komlódiné Vidiczki Magdolna igazgató nénivel, Gulyás Imréné, Postáné Mizsei Ella és Venter Andrea tanár nénikkel. Izgatottan voltunk- sokunk nem járt még Aradon. Átmentünk a határon, és a rövid buszút után meg is érkeztünk a városba. Leparkoltunk és átsétáltunk a térre, ahol az emlékműsort tartották. Megható volt, hogy az aradi magyarok közül milyen sokan – fiatalok és idősek egyaránt – jelentek meg az ünnepségen. Meghallgattunk néhány emlékező beszédet, és megcsodáltuk a téren álló Szabadság szobrot. Visszasétáltunk a buszhoz, és a Maroson átkelve a vesztőhelyhez értünk. Egy emlékmű jelezte, hogy a szomorú esemény helyszínén járunk. Tele volt piros fehér zöld koszorúkkal. Mi is elhelyeztünk egyet. Készítettünk pár fotót, majd gyalogosan indultunk vissza a belvárosba a Maroson átívelő hídon keresztül, így gyönyörködhetünk a tájban. A belvárosba érkezve Venter Andrea tanár néni mutatta meg nekünk a nevezetesebb épületeket. Többek között megtekinthettük a főtéren álló katolikus templomot is, melyről megtudtuk, hogy az aradi vértanúk emlékére építették. Itt is sok fényképet készítettünk, nagyon élveztük. Meglepetésként ért bennünket, hogy kirándulásunk utolsó célpontja egy nagy játszótér volt. Miután „kijátszottuk” magunkat, elindultunk vissza a buszhoz.
A hazaúton végig beszélgettünk: a megható s a vidám pillanatokról egyaránt. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ezt az október 6-át soha nem fogjuk elfelejteni.


Pasek Ella
7/b osztályos tanuló(Képek mentése :A képekre kattintva azok teljes képernyőssé válnak, jobbklikk - kép mentése, visszanyíllal vissza a Netnyúzra. )

Címkék

"Fantázia" (3) 1567 (1) 1900 (1) 1922 (1) 1942 (1) 1944 (1) 1951 (1) 1971 (1) 1976 (1) 1980 (1) 1981 (1) 1986 (2) 1987 (1) 1989 (1) 1990 (1) 1992 (1) 1993 (1) 2000 (1) 2001 (2) 2002 (1) 2004 (1) 2005 (4) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (8) 2009 (5) 2010 (132) 2011 (228) 2012 (131) 2013 (40) 2014 (1) 5 perc zene Évivel (13) A Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány (1) A hét zenéje (2) a hónap (battonyai) politikusa (1) A Zene Mindenkié Alapítvány (3) Adam's Comedy (6) Agropartner2011 (7) állás (5) Antal Péter (1) Arad (4) Aradi Filharmonikusok (1) átszervezés (1) autópálya (3) baba-mama (2) baleset (1) ballagás (1) Barabás Hunorné (1) Barátság SE (10) Battonya a médiákban (2) Battonya díszpolgárai (2) Battonya történelme (5) Battonya-Tompapusztai Löszpusztarét élővilága (1) Battonyai Amatőr Néptánccsoport (1) Battonyai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (5) Battonyai Hirdetések Ingyen (1) Battonyai Hírek (1) Battonyai Idősek Otthona és Gondozási Központ (1) Battonyai Játszótér és Gyermekekért Alapítvány (2) Battonyai Olvasókönyv (1) Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület ÖTE (1) Battonyai Református Egyházközség (1) battonyai rém (3) Battonyai TÁMASZ Közalapítvány (1) Battonyai Telekocsi (1) Battonyai Újság (2) Battonyai Városi Bíróság (1) Battonyai"TÁMASZ"Közalapítvány (1) Battonyaiak a battonyaiaknak (1) battonyaiak a TV-ben (10) Battonyaiak Klubja (1) battonyaiak külföldön (3) Battonyáról írták (2) Békés Megyei Hírlap (1) BékésWiki (1) Bene Tibor (1) BEOL (60) BEOL.Dancsó Aranka (1) Berkiné Girda Nikoletta (1) beruházás (2) Biblia (2) Bíró Eszter (1) Bognárné Németh Zsuzsa (1) Borombós Árpád (1) Boros Csaba (9) Boros Györgyné (1) Borsodi János (6) Borsodi Laci (9) Brenucz László (2) BTK (3) Bujáki Ádám (1) Bujáki Laura (2) Bulgária (1) bűncselekmény (13) Choral kamarakórus (1) cigány (2) ciki (1) címzetes főjegyző (1) civil szervezet (13) Creativus Studió (4) Cukorgyár (1) Családsegítő Szolgálat (6) Csathó András János (3) Csathó Éva (1) cserépkályha (1) csetbox (3) Debera Zoltán (1) Deli Csaba (4) Délmagyar.hu cikke (2) demográfia (1) Deszk (1) devizahitelesek (1) Dohánybeváltó (1) dolgozat (3) Dombegyház (1) Dózsa Zrt (1) dr Bajnay Edit (1) Dr Karsai József (31) Dr Kuli András (1) Dr Németh Ferenc (1) Dr. Czuth László (1) Dr. Kiss-Rigó László (3) Dr. Schmidt Gábor (5) Dr. Varga Gabriella (1) Dr.Jaksity Iván (1) dr.Palkó Lajosné (5) egészség (7) egy kis nosztalgia (9) Egyenlő Bánásmód Hatóság (1) együttműködés (1) élménybeszámoló (1) elveszett-megtalált (1) emlékmű (2) Energiapark (4) Erdei Mária (1) érettségi (1) Esélyek Háza (1) Esther Kinsky (1) ESZESZ (23) EU (1) Fábián Gábor (1) facebook (1) Fantázia Sport és Kultúra Egyesület (1) Farka Lőrinc (1) fejlődés (1) felhívás (1) fényképek (40) FLP (1) foci (1) fogathajtás (1) föld (1) földikutya (1) földprogram (1) fűtés (1) Gál György (1) Gáspár Tamás (3) gasztronómia (1) gazdaság (1) gáztámogatás (1) Gödrösöki Sporthorgász Egyesület (5) Grestyák Tímea (1) Gulácsi Viktor (2) Guth Klára (3) Gyászhír (1) Gyenes Ekbauer Stanislava (4) Gyerekház (16) gyermekétkeztetés (1) gyermekorvos (3) Gyula21 (2) Halász Istvánné (1) Harangvirág Nyugdíjasklub (5) helytörténet (3) HÍR24 (1) HÍR6 (1) Hit Gyülekezete Battonya (2) Holló László (1) Hollók és Mesterek (1) Horváth Imre (1) Horváth Sándorné (3) hozzászólás (1) HVG (1) időjárás (11) intézményvezető (1) iskolák (4) iskolaotthon (1) ivóvíz (1) iwiw (1) JAMKAMI (14) játék (2) játszótér (4) jó cselekedet (1) jó helyen élünk - miért is ? (3) jótékonyság (3) jótékonysági bál (9) József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola (16) Juhász Árpád (1) július (2) Kamasztanya (1) karácsony (12) katasztrófa (5) KEC (4) képeslap Battonyáról (1) képeslapküldő battonyai fényképekkel (1) képviselő-testület (2) kiállítás (1) kiránduás (1) kirándulás (12) Kisdombegyház (1) kisebbségi önkormányzat (2) kistérség (1) Klivényi Lajos (1) klub daganatos betegeknek (1) Kocsis Nándor (1) Kollár Iván (1) Koma Máté (1) Komlódiné Vidiczki Magdolna (2) koncert (11) Kopcsák Lilla (1) Korobán Éva (10) Kovács Anna Brigitta (2) Kovács Erika (1) költő (1) költségvetés (1) könyv Battonyáról (4) könyvbemutató (4) Könyvtár (30) kőolaj (1) környezet (1) környezetvédelem (1) közérdekű munka (1) közigazgatás (1) közlekedés (5) közlemény (1) közmunka (2) közmű (1) közoktatási megállapodás (1) közoktatási mérések eredményei (1) közvélemény kutatás (14) Krcsméri Tibor (1) Kreszta Anita (1) Kreszta Beatrix (1) Kreszta Traján (10) Kukla kinga (1) kultúra (7) KultúrPart (1) kunhalmok (1) kutya (2) Kutyamenhely (1) látnivalók (1) látnivalók Battonyán (1) Lázár György (1) Lázár János (1) légifotók battonyáról (1) London (1) Lovász Mihály (1) Lökösháza (1) Lőrincz Attila (1) Lukács László (1) Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda (20) Magyardombegyház (1) május (5) Mákos Árpád (8) Mákos Attila (1) Marjai János (1) Marosán György (1) Marosán István (1) Máté Mihály (2) mazsorett (5) média (2) Megasztár (7) Meghívó (21) megjegyzés (1) Megyesi Éva (2) Ménesi György (1) Mezei Nikolett (2) mezőgazdaság (8) Mezőhegyes (5) Mikes Kelemen Gimnázium (19) Minden gyermek lakjon jól Alapítvány (1) Mit mond a Biblia? (2) Módi József (1) Mohácsy Nikoletta (1) Molnár C. Pál (2) Molnár Kornélia Zongoraverseny (1) Molnár Mihály (1) Mond Boglárka (1) Mong János (1) Mós Edina (1) Mós Máté (1) Motyovszkiné Kovács Erika (1) Mudrity György (1) Mudrity Iván (1) Mudrity Ivánné (2) Mutasd Magad Dél-Békés (1) művelődés (4) művészet (16) Művészeti Iskola (12) Nagy Csaba (1) Nagy Györgyné (1) Nagy István (2) nagycsaládosok (2) Napközikonyha (1) Németh Jánosné (1) Németh Martin (1) Németh Szabolcs (1) Németország (1) nemzetiségek (11) Netnyúz (4) Nevelőotthon (1) Nikola Tesla Gimnázium (1) Norvégia (1) nyaralás (2) Nyáriné Kovács Tímea (3) nyelvtanulás (1) Nyugat Jelen (1) nyugdíjpénztár (1) oktatás (7) Oláh Péter (1) olimpia (2) Olteanu Júlia (2) óraállítás (1) orvosi ügyelet (2) Ossian (1) óvodák (1) önhiki (5) önkormányzat (4) önkormányzati képviselő (3) őszi szünet (1) összefogás (3) Összevont Napköziotthonos Óvodák és Bölcsőde (10) Ötvös Gyula (4) Ötvösné Oláh Szilvi (6) Pálinkó Gábor (1) pályázat (23) Pasek Ella (1) Pécska (17) Pécska-Battonya közös honlap (4) Pedagógus Szakszervezet (1) Peti73 (1) petíció (12) Podina Iván (1) polgármester (6) Polgármesteri Hivatal (3) politika (5) Poós Zoltán (6) Posta (1) PTC (1) Puja Frigyes (1) Putnoki Klára (Guth Klára) (1) Rádai Roland (4) rádióadás (2) recept (2) régen történt (7) régi fényképek (1) regisztáció (1) Retyezát (1) Roczkovné Kotroczó Ágnes (1) Római Katolikus Egyházközség (5) román (5) Román Templom (2) Románia (2) románok (7) sakk (2) Sakkegyesület (2) Schmidt Ágnes (1) Simon Sándor (1) Simonicsné Kóródi Judit (4) Simonka György (3) Soós Zsolt (1) SOS Gyerekfalu (7) sport (21) Sportbüfé (1) Srpski ekran (2) statisztika (1) Stefan Muresan (1) strand (2) SUFERINI (3) Sutya Ágnes (1) Sutya Miklós (2) Sutya Miklósné (4) Szabadai Györgyné (1) Szabó Palika (2) Szabó Zsuzsanna (1) szalagavató (2) Számíthatsz Ránk Egyesület (7) Széchenyi Terv (1) Szegedi Vadaspark (1) szegénység (22) személyi jövedelemadó 1% (3) szemét (1) Szenesné Gyarmati Andrea (1) Szent István Általános Iskola (29) SZÉP Nap (2) Szerb Iskola (32) Szerb Óvoda (17) szerbek (24) Szilágyi Emese (1) színház (2) színjátszó csoport (1) Szoboszlai Ferenc (1) szólásszabadság (1) Sztanojev Ivánné (2) Sztanojev Szvetiszláv (1) Szutor lászlóné (6) születésnap (3) szülinap (1) szülők (4) tábor (6) taekwon-do (10) Takács Dezső (4) Takács Dezsőné (1) Talita Baqlah (1) Tamburica (1) TÁMOP (2) tanév rendje (2) tanfolyam (3) Tanoda (2) tavaszi szünet (1) tehetségkutató (1) tekepálya (1) tél (1) téli időszámítás (1) téli szünet (1) temoplmok Battonyán (1) Terék Gyula (1) Terékné Megyesi Éva (7) térkép (1) testületi ülés (7) testvérváros (14) teszt (1) Tikos Péter (2) Tompapuszta (1) tompapusztai tölgyfa (2) Torma Tamásné (1) Tóth Balázs (1) Tóth Lajos (4) továbbtanulás (1) tuba (1) turizmus (1) tüntetés (1) tűzeset (2) tűzoltó (1) új (1) Új Alapokon Békés Megyéért Battonyáért Közhasznú Egyesület (13) úszótanfolyam (1) utak (1) Vajgel Zita (1) választás (18) vallások (1) Varga Imre (1) Varga Zsuzsanna (1) Városi Művelődési Központ és Könyvtár (11) Városnap (4) Venter Miklós (3) véradás (1) vers Battonyáról (3) versenyeredmények (4) vicces de igaz (1) videó (16) Vígh Antal (1) vihar (5) Vitalap.hu (1) vonat (1) zene (24) Zomborácz Zita (1)