Ez egy páratlan :) PÁRTATLAN hírportál Battonyáról nem csak battonyaiaknak, melynek valódi célja a PÁRTATLAN történetírás.....és minél többen írjuk, annál objektívebb a tájékoztatás, küldjetek tehát általatok írt cikkeket a múltról és a jelenről... * * * * *Tovább a főoldalra : http://netnews-battonya.blogspot.com/* * * * * kapcsolat : netnews.battonya@gmail.com

2010. november 30., kedd

Egyenlő bánásmód: hatvanegyen tettek eddig panaszt

Szerintem sokan nem tudják, hogy ilyen is működik nálunk, ezért ideteszem a BEOL egy battonyai vonatkozású cikkét :

2010. november 26. 15:18 L. J.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Békés megyei referenséhez az indulás óta eltelt egy év alatt hatvanegyen fordultak jogorvoslatért. Érdekes azonban, hogy az EBH egyetlen megyénkbeli ügyben sem állapított meg jogsértést.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) 2009 őszén kiépített egy referensi hálózatot, melynek célja a diszkrimináció elleni küzdelem. A 915 millió forintos, 51 hónapon át tartó projekt keretében húsz jogász végzettségű szakember (megyénként egy, s további egy a fővárosban) fogadja azoknak a panaszait, akik úgy érzik, hátrányos megkülönböztetést szenvedtek.

Békés megyében az EBH-referensi megbízást egy szarvasi ügyvéd, dr. Bodnár Beáta kapta. Csütörtökön délutánonként Battonyán az Esélyek Házában várja a panaszosokat, s emellett minden hónapban más-más kistérségben is tart kihelyezett ügyfélszolgálatot.

— A tapasztalatok azt mutatják, hogy diszkrimináció leggyakrabban a foglalkoztatás terén jelentkezik. Tipikus eset, hogy a munkáltatók főállású munkavállalóik számára jobb feltételeket biztosítanak, mint az alkalmi, vagy kölcsönzött munkaerő részére. Szintén jellemző, hogy a nőket az anyasággal kapcsolatban gyakran éri hátrányos megkülönböztetés. Érkeztek panaszok a különböző hatóságok (rendőrség, gyámhivatal) eljárásaival kapcsolatban is — összegezte eddigi tapasztalatait dr. Bodnár Beáta.

A Békés megyei referenshez az eltelt egy év alatt hatvanegyen fordultak jogorvoslatért. Érdekes azonban, hogy az EBH egyetlen megyénkbeli ügyben sem állapított meg jogsértést. Ez azért van így, mert a bepanaszolt munkáltatók (vagy hatóságok) jobbnak látták a megegyezést keresni a panaszossal. Ha ugyanis a hatóság kimondta volna a jogsértést, akkor komoly pénzbírsággal és nyilvános közzététellel kellett volna számolniuk.

forrás : http://beol.hu/bekes/kozelet/egyenlo-banasmod-hatvanegyen-tettek-eddig-panaszt-346274

Elkészült az 1848-as nemzetőr zászlóA battonyai asszonyok által - 1848 nyarán - a helyi nemzetőr csapatnak készített zászló hiteles másolata.
(Az eredeti az aradi múzeum raktárában található nagyon rossz állapotban.) E másolat jelenleg a könyvtárban megtekinthető, utána valószínűleg a városháza nagytermében kap elhelyezést, illetve 1848-as ünnepségeken is szerephez jut.

Dr Schmidt Gábor

2010. november 28., vasárnap

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata....szólásszabadság, mai fényképek és egyebek

A szólásszabadság minden embert (minőségénél fogva) egyenlően megillet, amelyet mindenekelőtt az államnak, mint erőszak-szervezetnek kell tiszteletben tartania.

A szólásszabadság jogrendszerbe foglalása érdekében 1644 november 23-án jelenteti meg John Milton az Areopagitica című röpiratát. az Angol Parlament cenzúra törvénye ellen a szólás- és lelkiismereti szabadság érdekében. Az 1643-as angol cenzúra törvény előírta:
minden nyomtatott kiadvány engedélyeztetését
minden nyomtatott kiadványnak a Cenzori Hivatalnál (Stationers’ Hall) történő regisztrálását, a szerző, kiadó, és a nyomda pontos megjelölésével
minden kormányt kritizáló könyv felkutatását, elkobzását és megsemmísítését
minden ellenzéki írónak, nyomdásznak és kiadónak az elfogását és bebörtönzését.

Az Areopagitica az Egyesült Királyság cenzúra törvényének bírálata és a történelem leghatásosabb és legszenvedélyesebb filozófiai alapokon álló védelme a szólásszabadságnak.
A cenzúra törvény 1689-ig volt érvényben. 1689-ben az English Bill of Rights 1689 kodifikálja a szólásszabadságot. Rögzíti a szólásszabadságot, a parlamenti viták és eljárások esetén. Ezek miatt nem történhet felelőségre vonás semmilyen bíróságon vagy más helyen a Parlamenten kívül.

A szólásszabadság összetevői :
a szabad véleménynyilvánítás (latin: ius murmurandi)
a cenzúra hiánya

A szólásszabadság nem vonatkozhat
a személyes adatokra
a katonai- és államtitkokra
a bűncselekményre való felhívásra
a nemzeti szimbólumokat és a közerkölcsöt sértő kifejezések használatára.
forrás : http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3l%C3%A1sszabads%C3%A1gAz Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata egy, az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, mely összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról.

A Nyilatkozatot a II. világháború borzalmai ihlették, és 1948. december 10-én fogadták el. Az ENSZ-közgyűlés 1950-ben hozott döntése értelmében a Nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként ünneplik.

A Nyilatkozatot John Peters Humphrey kanadai jogász és emberjogi aktivista szövegezte meg az ENSZ kérésére, többek között Eleanor Roosevelt egyesült államokbeli First Lady, René Cassin francia bíró, Charles Malik libanoni diplomata és P. C. Chang kínai professzor segítségével. Az ENSZ Közgyűlése egyhangúlag megszavazta, de nyolc ország – a szovjet blokk és Szaúd-Arábia tartózkodott a szavazástól.

A Nyilatkozat egy bevezetőből és 30 cikkből áll. Ebben a 30 cikkben fogalmazza meg az emberi jogokat (az alapvető polgári, kulturális, gazdasági, politikai és szociális jogokat), amelyek megilletnek minden embert, fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül.

Nem törvényerejű és így nem kötelez, de hatásosan lehet vele diplomáciai és erkölcsi nyomást gyakorolni kormányzatokra, és gyakran hivatkoznak is rá. A Nyilatkozat az alapját képezi két, kötelező erejű ENSZ-egyezménynek (Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya; Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya), melyeket 1966. december 16-án fogadott el a Közgyűlés. Akadémikusok, ügyvédek és alkotmánybírák gyakran hivatkoznak rá.

A harminc cikk legfontosabb elemei:
Jog az élethez, szabadsághoz és biztonsághoz
Jog a művelődéshez
Jog a kulturális életben való részvételhez
Jog a magántulajdonhoz
Védelem a kínzás, a kegyetlen, embertelen bánásmód és büntetés elől
A gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága
A vélemény és kifejezése szabadsága
forrás : http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_Jogok_Egyetemes_Nyilatkozata


És végül egy idézet a Magyar Köztársaság Alkotámányából (1949 évi XX. törvény):
61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét.
(3) A demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében.


Mindezek számomra az mutatják, hogy bárki és bármilyen célból is nyomoz a csetboxra írogatók után, az nem jár törvényes úton. Merthogy folyik egy ilyen nyomozás, az valószínű, és egyvalaki személyről van is sejtésem, aki benne van. Mivel ez csak egy sejtés, így most semmi konkrét dolgot nem írhatok le, de ilyen és ennyire véletlenek azért elég valószínűtlenek, hogy egyszerre történjenek, mint amik történtek mostanában a környezetemben. Veletek nem történtek mostanában ilyen valószínűtlen dolgok?

2010. november 27., szombat

Szerintem meg inkább hősök....

A legutóbbi testületi ülésen polgármester úr 45 percet szánt az ülés előtti felszólalásában az interneten terjengő híreszteléseknek. Többek között eme blog csetboxára írogatókat is méltatta jópár keresetlen szóval, olyanokkal, amiket én a csetboxból is kimoderálok, úgyhogy inkább itt sem ismételném meg. Pár dolgot azonban szeretnék leszögezni:

1. A pletyka nem innen megy ki, mint ahogy polgármester úr az ülésen mondta, hanem ide jön be az, amit a nép az utcán egymás között egyébkéntis beszél. Mátyás király álruhában ment a nép közé, hogy megtudja, mit beszélnek róla, hisz szemtől szembe úgysem merték elmondani neki az emberek a valódi véleményüket, mert a hatalom mindig a király kezében van amióta világ a világ. Mátyás király óta a technika sokat fejlődött, már nem kell álruhát ölteni, szerintem ennek inkább örülni kellene.

2. Ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk, ez egy szabad ország szabad városa. Ki így látja a dolgokat, ki úgy. Lehet, hogy a CSETTELŐK nagy része nicknevek alatt írkál, de próbálna meg úgy kritikát írni bármelyik is a városvezetés tevékenységéről, hogy kiírná a saját nevét, megtudhattuk a testületi ülésből, hogy mi történne vele. Nem muszáj a csettelőkkel egyetérteni senkinek sem, pláne, hogy legtöbb dologban ők sem értenek egyet egymással. Ez nem egy zárt hely, ide bárki írhat bármikor és bármiről. És a blogra bejegyzésként is lehet írni bárkinek, persze ott főleg helyi vonatkozású témákról. Aki viszont a blogra akar írni, annak a saját nevét is adnia kell hozzá, és le is ellenőrzöm, hogy valóban ő írta-e. Ez így működik és jól működik már hónapok óta.
Szerintem természetes dolog így költségvetés készítés idején, hogy az emberek mindenfélét beszélnek, mert aggódnak...ki a saját, vagy családtagja munkahelyéért, ki a gyermeke iskolájáért, és úgy általában a városért és a jövőért. Az embereket tájékoztatni kell, és akkor nem fognak (annyira)aggódni, csak az igen igen legyen, és a nem az meg nem.

3. A csetboxot eredetileg ÖTLETBÖRZÉNEK szántam, de úgy tűnik most éppen inkább TÜKÖRként funkcionál. Az sem rossz, ám! Pár éve, amikor az intézményekben beindult a minőségbiztosítási rendszer, a gyerekek sokszor hoztak haza kérdőíveket a suliból/oviból, amin a szülő és a gyerek NÉV NÉLKÜL nyíltan leírhatta a véleményét különböző témakörökben az intézményről. Nem részletezem, szerintem mindenki tudja, miről beszélek. Ezeket azután nem arra használták fel az intézmények, hogy jól megtorolják aki rosszat mert írni róluk, hanem ezekből felmérték az erősségeiket és a gyengeségeiket, kitűzték, hogy miben kell fejlődniük, és aszerint igyekeztek tevékenykedni. Vagy valaki netán azt állítja, hogy baj az, ha élnek itt még olyan emberek akik még mernek önállóan gondolkodni ebben a városban, sőt mi több, írásban meg is merik fogalmazni a véleményüket? A vezetés inkább használná fel ezeket a véleményeket a saját minőségbiztosításához a fenyegetőzés helyett. Ez "csak" egy chat, százezrével vannak ilyenek az interneten.

4. A csettelőket pedig arra szeretném kérni, hogy tényleg csak olyat állítsanak, amit bizonyítani is tudnak. Mint már írtam, a technika sokat fejlődött Mátyás király óta...
És ha jó dolog történt velük, jót tett velük ez a város, vagy valaki benne, azt is írják le, ne csak mindig a rosszat, a negatívat. Hisz pont azért indítottam ezt a portált, ahogy az itt már több helyen is olvasható :
Hogy az embereknek ha azt hallják "BATTONYA" ne csak az éhező kismamák, a nyomor és a búzaégetés jusson eszükbe. Tudja meg ország-világ, hogy itt is van élet, történnek szép és értékes dolgok, és nem is olyan rossz itt az élet, mint ahogy azt a világ gondolja rólunk....

Például észrevettétek már, hogy milyen szép szabályos alakja van ennek a tölgyfának?

2010. november 26., péntek

TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0008 "Mentortanári munkacsoport létrehozás a Battonyai Szent István Általános Iskolában"

Battonya Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez.
A támogatási konstrukció keretében iskolánk 30.000.000 forint támogatásban részesült.

Kilencven tanulóra nyertük meg a pályázatot, melynek célja, hogy elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését a halmozottan hátrányos helyzetű és az SNI-s tanulók körében.

A pályázat kiemelt célja: Az együttnevelés egy magasabb szintjének, az inkluzív nevelésnek/oktatásnak térnyerésével tanulóink olyan iskolában tanulhassanak, amelyik működésénél fogva alkalmas a befogadásra, ahol megvalósítják az együttnevelés szervezeti és tartalmi kereteit és azokat a feltételeket, amelyekkel valamennyi tanuló nevelési szükségleteit biztosítani tudják. Olyan intézményi szellem kialakítása, amely a gyermekek személyközpontú nevelésével, a tanulók eltérő hátterét figyelembe vevő tanulásszervezési módok alkalmazásával, és rugalmas értékelési rendszer használatával elősegíti, hogy az érintett gyerekcsoportok iskolai előmenetele sikeres legyen.

Mentortanári munkacsoport feladatai:
1. Együttműködő részvétel a tanítási órákon, a tanórán kívüli foglalkozásokon, egyéni segítségnyújtás: bemeneti mérésre alapozott egyéni egyéni fejlesztési terv alapján.
2. A mentorált tanulók folyamatos nyomon követése: fejlődési- , tanulmányi eredmények folyamatos elemzése, az eredmények beépítése a tanítás- tanulás- fejlesztés folyamatába.
3. Folyamatos kapcsolattartás a tanulók szüleivel: tanulói portfóliók készítése, megbeszélése a szülőkkel
4. Együttműködés az iskola pedagógusaival: az egy osztályban tanító pedagógusok heti team megbeszélése, valamint a mentortanárok heti esetmegbeszélése, tapasztalatcseréje.
5. Az együttnevelést nehezítő és segítő tényezők folyamatos elemzése, az eredmények beépítése az eredmények beépítése a pedagógiai gyakorlatba.
6. Nyári napközis fejlesztő táborok szervezése a program tanulóinak közösségsegítő, csapaterősítő jelleggel.
7. Közös kirándulások, mozi és színházlátogatás szervezése.
8. Oktatást kiegészítő iskolán kívüli programok lebonyolítása a Városi Könyvtárban.
Komlódiné Vidiczki Magdolna

2010. november 25., csütörtök

Kigyúltak a karácsonyi fények

Ma reggel deres volt a határ, de napközben gyönyörű napsütéses időnk volt:


Estére pedig végre kigyúltak a karácsonyi fények a város főterén. Már egy ideje szorgos kezek dolgoztak rajta, remélhetőleg több, mint egy hónapig gyönyörködhetünk majd benne, sétáljatok/-nak arra minél többen sötétedés után, hogy ne menjen hiába. Tényleg nagyon szép!
Ez a kép ma készült telefonnal (bocs a minőségért):

...ez meg tavaly december 19-én:

Önkormányzati ülés - 2010.11.25.

(Forrás : helyi FÁBI Kábeltv élő közvetítése)

Délután 3-kor, gyönyörű napsütéses időben kezdődött képviselő-testületünk a rendes havi ülése.
Dr Karsai József polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a napirend előtt felolvasta a helyi középiskola iwiw klubja által kiküldött körlevelet

("Tájékoztatom egykori és jelenlegi tanulóinkat, szüleiket és minden támogató tagot, ismerőst, hogy november 25-én, csütörtökön a 15 órakor kezdődő testületi ülésen a battonyai képviselő-testület kezdeményezni akarja a 63 (jogelőddel közel 100) éves Mikes Kelemen Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartásának átadását a megyéhez a város nagyon súlyos pénzügyi gondjai miatt." )

és cáfolta az abban leírtakat. Kikérte magának, hogy azt állítja a levélíró, hogy a város súlyos pénzügyi gondok között van. Pénzügyileg még soha nem állt így a város, hogy majdnem 400 millió forint pályázati önerőt kifizetett, és év végéig mégis ki tudta "nyögni" 1-2 millió forint különbséggel a tartozásait.
Battonya városa nem akarja bezárni a gimnáziumot, a kialakult helyzet annak a következménye, hogy a közelmúltban közvetett úton a kormány 200 milliárd forinttal csökkentette az önkormányzatok támogatását, és mivel nem csak kötelező önkormányzati feladatokat lát el a város, így valószínűleg ÖNHIKI-t sem fogunk kapni 2011-ben. Nem kell ilyen rémhíreket terjeszteni az interneten.
A Netnyúz csetboxára írogató csettelőknek pedig azt üzente kikéri magának a sok hazugságot, amit ott állítottak róla, bújjanak ki az álca mögül, álljanak elé és a szemébe mondják az általuk valóságnak hitt hazugságokat ha merik, és akkor majd jól bepereli őket.
(Ezt most csak dióhéjban összegeztem, mert amúgy 45 percig tartott, és egyáltalán nem ilyen szelíden hangzott el, de nagyon tanulságos volt.)

Igaz, a gimnázium megyei fenntartásba adása eredetileg fent volt a mai ülés napirendjén, de időközben már lekerült róla, mert nem rendelkeznek elég információval.
Az OTP 1100 önkormányzata közül 100-ról mondható el, hogy "jól áll", a többiek közül 600-hoz ki sem megy,mert lemondott róluk és 3-400 önkormányzat van akiket egy független átvilágító cég átvilágítására kiválasztottak. Mi is ezen kiválasztottak között vagyunk. Az átvilágítás után az OTP elmondja, hogy milyen intézkedéseket kell tennie a városnak, ha azt akarjuk, hogy tovább finanszírozzon minket. Valószínűleg a vállalt feladatokat nem folytathatjuk tovább, de még nem tudunk pontos adatokat, sőt még azt sem, hogy mit ért azon az OTP, hogy "vállalt feladatok". Egyenlőre szó nincs konkrét dolgokról. December 15-ig kell állást foglalni, addig mindenki dolgozik a saját területén a probléma megoldásán. Ha rajta múlna, inkább a "gatyaszár összehúzása" és a racionalizálás mellett döntene, ha ezzel a város megtarthatná a gimnáziumot. A város finanszírozását a bank nélkül nem tudjuk megoldani, ezért meg kell találnunk valahogy arra a megoldást, hogy a nem kötelező feladatokat nullássá tegyük. Pénzügyi krachról szó sincs, 1500 önkormányzat rosszabb helyzetben van nálunk ebben az országban, sőt a fölső 500 önkormányzatban vagyunk a 3200 önkormányzatból.
Ez az önkormányzat egy felelős testület, és azt fogja majd dönteni, amit Battonya lakosságának jó, a gimnáziumnak jó és minden intézménynek jó. Bármit dönt is majd a testület, az megfontolt döntés lesz. December 15-én döntünk a költségvetési koncepcióról, az lesz a mérvadó az OTP hitelhez. Most még ránk van bízva, hogyan csökkentjük a költségvetést, de ha mi olyan anyagot adunk le az OTP-nek, amiben az van, hogy mi pénzt adunk nem kötelező feladatokhoz, akkor már a sorsunkat kiveszik a kezünkből.

Ezután a polgármester megállapítottal, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van és határozatképes.
A képviselők elfogadták a napirendi pontokat, majd a lejárt határidejű határozatokat.
Mudrity György, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy 2003 óta Józsa Béla végzi az önkormányzat könyvvizsgálatát, a bizottság részletesen megtárgyalta és továbbra is támogatja megbízását.
A könyvvizsgálói feladatok ellátásával idén is Józsa Béla okleveles könyvvizsgálót bízták meg.

A következő napirendi pont a Berettyó-Körös Szakképzési Társulás beszámolója volt, amit Dr Pusztai Andrea igazgató asszony tartott. Elmondta, a beszámolót a testületi tagok írásban kapták, a beszámoló célja az újonnan alakult képviselő-testületek tájékoztatása arról, hogy hogyan és miért is működik ez a társulás. 2008. szeptemberében történt egy közoktatási törvényváltozás, amely előírta, hogy csak abban az esetben fogadhat szakképző iskola szakképzési hozzájárulást a vállalkozásoktól, ha társulásban működik. A szakképzés tárgyi feltételrendszerét a szakképző iskolák a szakképzésből tudják biztosítani, ezért társult az 5 település. A Társulás ezzel nem lett fenntartója az intézményeknek, csak arra vállaltak a társuló önkormányzatok kötelezettséget, hogy együttműködnek a szakképzés terén és egymást segítve megpróbálják erősíteni azt a szakképzési feladatot, amelyet éppen egy adott intézmény ellát. A társulás tanácsa nem dönt a a szakképzési hozzájárulások elosztása fölött, a döntést a vállalkozókra bízzák, hogy melyik intézményt szeretnék támogatni, hisz ennek már hagyományai vannak.
Eddig egy TÁMOP-os pályázat révén az önkormányzatoknak nem kellett a társulásba pénzt betenniük, de ez a pályázat 2010. december 31-én lejár, ezután a pályázatban vállaltaknak megfelelően még 5 évig fenn kell tartaniuk az önkormányzatoknak a társulást, a pályázatban vállalt szolgáltatásokat (pszichológiai tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, minőségbiztosítás, mérésértékelés, jogi tanácsadás) pedig minimum 3 évig működtetni kell még, és a beszerzett eszközöket sem szabad 3 évig elidegeníteni.
Mindezt a társulás a lehető legköltséghatékonyabban szeretné megoldani, hisz tudja, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak. Ezért a társulás tanácsa úgy döntött, hogy a következő javaslatot terjeszti az önkormányzatok elé elfogadásra : egy fél állású szakmai alkalmazott kerülne foglalkoztatásra, a könyvelési rész tekintetében pedig a társulásnak megszűnne az önállóan gazdálkodó státusza és a Vajda Péter Gimnázium látná el ezeket a feladatokat. Mindezek figyelembevételével a társulás 2011 évi költségvetése 3,8 millió forint lenne, amely tanulólétszám arányosan terheli az egyes önkormányzatokat, ezt Battonya esetében augusztusig ( 8/12-ed rész ) 217ezer forint hozzájárulást jelentene.
A polgármester megköszönte az elnökasszony szavait és a beszámolót és a működési hozzájárulás összegét elfogadásra javasolta.
A jegyző felolvasta a határozati javaslatot, melyet a testület egyhangúan elfogadott, majd a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vették.
Ezután a szokások évvégi rendeletmódosítások következtek. A javaslat: minden szolgáltatásnál 5% emelés, a pontos összegek elfogadás után nyilvánosan is kifüggesztésre kerülnek és mindenki számára megtekinthető. Ezek a szolgáltatások :
- Köztemető használati és sírhelymegváltási díj,
- Közterület használati díj,
- Lakások és helységek bérleti díjai,
- folyékony hulladék szállítás díjai,
- szilárd hulladék szállítási díjak.
A jegyző elmondta, hogy a szilárd hulladék díjainál 12.244.783Ft kintlévőség van, amit a lakosok nem fizettek be. A szolgáltató ezért először 12% emelést kalkulált, de az önkormányzat nem ment bele csak 5 %-ba. De a szolgáltató emiatt a nagy kintlévőség miatt szeretett volna olyan nagymértékű emelést, hisz az a 12millió forint bevételei közül hiányzik. Az önkormányzat megpróbál majd valamit tenni, a tartozások kezelésére.

Szünet után a testület 2 határozatát hatályon kívül helyezte. Dr Németh Ferenc címzetes főjegyző elmondta:
- 2010.02.25.-én úgy döntött a testület, hogy 85millió Ft+Áfa értéken értékesíti a Koronaszálló épületét a Rózsa95 Kft részére. Időközben változtak a körülmények, erre az adásvételre nem fog sor kerülni, ezért javasolják a határozat hatályon kívül helyezését.
- 20.10.10.28-i ülésen a testület arról döntött, hogy a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a jegyző képviselje Battonyát a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának ülésein teljes jogkörrel. A közigazgatási hivatal ezt kifogásolta, ezért a jegyző javasolja, hogy testület ehelyett egy olyan határozatot hozzon, amely kimondja, hogy csak a polgármester, illetve akadályoztatása esetén csak az alpolgármester képviselhesse a az önkormányzatot a társulás ülésein.

Hatodik napirendi pont :
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás új munkaszervezettel szeretne bővülni, ezt a testület egyenlőre elutasította, de egyben elfogadta és mellétette Boros Csaba indítványát is:
Jegyző : Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás székhelye augusztus 31-ig Battonyán volt, majd szeptember 1-től átkerült Mezőkovácsházára. A társulási tanács úgy határozott, hogy ezentúl egy új munkaszervezettel oldja meg működését, elkülönülve Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatalától. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen valamennyi település képviselő-testületének hozzá kell járulnia. Amíg ez a településeknek többletfinanszírozásába nem kerül, csak addig támogatjuk, azontúl nem.
Polgármester : Amíg nálunk volt a társulás központja olcsó pénzért, 20-40ezer forintokért 6-7 ember bedolgozásával, és egyetlen függetlenített emberre oldottuk meg ezt a feladatot, így a társulás 16milló forintos költségvetéséből kb. 6 millió forint volt a munkabér.(bruttó) Most Mezőkovácsházán 6 főállású emberrel szeretnék megoldani ugyanezt vagyis csak a munkabér 18 millió forint lesz. A társulás ülésén egyértelműsítették, hogy a lakosságarányos hozzájárulás körülbelül négyszeresére emelkedik majd. Semmi konkrét adat nincs az előterjesztésben, mi többletkiadást nem tudunk vállalni, vagy hozzák vissza a társulást Battonyára, és itt továbbra is elműködtetjük 6 millió forintból, vagy oldják meg a mezőkovácsházi hivatalon belül hozzánk hasonlóan.
Pénzügyi bizottság elnöke:
Többmilliós pluszkiadást jelenthet ez a városnak, ezt nem tudjuk vállalni, a bizottság álláspontja is az, hogy oldja meg a társulás olyan keretek között, ahogy 6 évig mi is megoldottuk.
Boros Csaba javasolja a kérdés elnapolását, amíg konkrét adatot nem szolgáltatnak.
Polgármester : itt most dönteni kell, el kell utasítani és le kell írni a döntés okát, valamint azt is, hogy adják meg a társulás keretszámait, és a többletkiadás forrását. Amennyiben látjuk hogy nekünk ez nem kerül többletkiadásba, úgy a testület újból visszatér a kérdésre és nem zárkózik el előle.

Következő napirendi pontként a testület egy ingatlan (két azonos tulajdonosnú földterület közötti önkormányzati tulajdonú csatorna) értékesítésről döntött.

Ezután a Központi Orvosi Ügyeletről döntöttek. A polgármester elmondta, hatalmas hibát követtek el pár éve, amikor a 32 km-re lévő kunágotai központú ügyelet mellett döntöttek. Mezőkovácsháza sokkal közelebb van, rövidebb idő alatt ér ki a mentő, és kevesebb település tartozik hozzá. Ha belemennek azokba a feltételekbe, hogy hétvégén megmaradjon a helyi ügyeleti hely, úgy mint a kunágotaiaknál volt, akkor át kellene csatlakozni 2011-el Mezőkovácsházára, ahol jobb felszereltséggel kevesebb embert látnak el, közelebb vannak, tehát sokkal jobb lenne az a battonyaiaknak.
Korobán Éva elmondta, ő is támogatja a kezdeményezést, nem beszélve arról, hogy amikor a kunágotaiakkal megegyeztek, arról volt szó, hogy itt egy orvos és egy asszisztens(vagy mentős) ügyel hétvégenként, ezzel szemben csak egy mentős és egy sofőr tartotta az ügyeletet.
A testület egyhangúlag döntött az ügyelet váltás mellett.
Dr Németh Ferenc megjegyzi, hogy ez egy elvi döntés, mert a a részletekben meg kell állapodni majd.

Neovolen(???) Kft irattározási megbízása ügyében is döntött a testület, amelyet az előző ülésen már tárgyaltak, úgyhogy én most nem írom le a részleteit, (részletek itt : http://netnews-battonya.blogspot.com/2010/10/kepviselo-testulet-elso-rendes-ulese.html) de a jegyző most is részletesen ismertette majd javasolta, hogy a testület bízza meg a 2 pályázat anyagainak archiválásával 5 évre egyösszegű 350 ezer + áfa forintért a szegedi székhelyű Neovolen Kft - t, melynek képviselője dr Király Tünde.
A polgármester megerősítette, hogy ezt tényleg fontos dolog, amit meg kell csinálni, uniós szabály.
Matuzik Istvánné elmondta, utánaérdeklődött, szükségesnek tartja és támogatja a megbízást.
A testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.

A stratégiai pozícióban levő oktatási intézményvezetők képzése a Dél-Békési Kistérségben vezetőklub keretében pályázaton 11millió forintot nyert a város. A pályázat november 1-én megkezdődött, a képzés lebonyolítására ajánlatokat kértek, melyek közül a legalacsonyabb költségűt az IPSZILON Kiadó és Pedagóiai Szolgálatató Kft adta, ezért a testületnek, úgy határozott, hogy ezt a szervezetet bízza meg.

A jegyző önerő nélküli pályázat benyújtási lehetőséget javasolt a testületnek.
Az önkormányzat úgy döntött, a mezőkovácsházi kistérség ellátandó területre vonatkozóan 80 millió forintra pályázik a TAMOP5.2.5 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok pályázat keretében.
A polgármester elmondta, ez az önkormányzatnak egy fillérébe nem kerül, mert a pályázatíró pénze is beépíthető.
Molnár Mihály megkérdezte, hogy ezzel az önkormányzaton belül ki foglalkozik ezzel, milyen feladatot jelent konkrétan, és mennyiben érinti majd az önkormányzati intézményeket?
A polgármester és a jegyző elmondják, hogy a pályázatban továbbműködtetési kötelezettség nincs leírva.
Boros Csaba megkérdi, hogy ezt olyan intézmény is beadhatja-e, amelyiknek pont ez a szakterülete ?
Jegyző : a pályázat a kistérséget érinti, már folynak tárgyalások társulásról Mezőkovácsházával is, de a konkrét lebonyolító kilétére még nem tértek ki, most még csak az adatlapot kell benyújtani a pályázati határidőig. A testületnek most még csak a pályázat benyújtásáról kell döntenie, de ha nem adjuk be az adatlapot most, akkor november 30-án a pályázati határidő lejár. A támogatási szerződés aláírásáig bármikor el lehet állni a pályázattól, például akkor is, ha továbbműködtetési kötelezettséget írnak elő.
A testület egyhangúan döntött a pályázati adatlap benyújtásáról.

Utolsó napirendi pont a Fő u. 89. üzlethelyiség bérbeadása, melynek bérleti szerződése lejárt, a rendelet alapján a testület ismételten meg kell hirdetnie. A jegyző javasolja, hogy továbbra is hasonló feltételekkel, baromfi élelmiszer és vegyeskereskedelmi tevékenység céljára, 5 éves időtartamra 73.000Ft+Áfa/hó bérleti díjért hirdesse meg az üzlethelyiséget.
A testület döntött a meghirdetésről.

Bejelentések következtek.
Komlódiné Vidiczki Magdolna jelezte, hogy a takarítónők megkeresték, hogy van-e lehetőség arra, hogy a 6 órás munkaidejüket 8 órássá növeljék. Mindannyian nyugdíj előtt állnak, és nagyon kevés lesz a nyugdíjuk ha továbbra is 6 órában ilyen alacsony bérrel foglalkoztatják őket.
A polgármester elmondja, ugyanezt ő is mondta volna, mert ő is beszélgetett a takarítónőkkel, és átérzi a problémájukat. A kérdésben akkor tudnak majd állást foglalni, amikor a koncepciót tárgyalják.
Ezután zárt ülés következett.

2010. november 23., kedd

Ilyen állatok is élnek felénk - Földikutya

Földikutya

Kevesen látták nemcsak ritkasága, hanem földalatti-rejtőzködő életmódja miatt e figyelemreméltó emlősfaj egyedeit. A nyugati földikutya (Nannospalax leucodon) alkalmazkodása a földalatti élethez olyannyira végletes, hogy se szemnyílása, se fülkagylója nincsen.

A jelenlegi kutatások arra irányulnak, hogy megtudjuk, hogy a Magyarországon élő populációk valóban egy fajhoz tartoznak-e. Írja róla a Körös-Maros Nemzeti Park honlapja itt: http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_15_1086

Aki bővebben kíváncsi a földikutyára, és úgy általában a helyi élővilágra, annak annak ajánlom figyelmébe Csathó András János : A Battonya-Tompapusztai Löszpusztarét élővilága című művét, mely AZ ÚJ-BATTONYA sorozatban könyv formájában jelent meg, de az interneten is el lehet olvasni itt:
http://koros-maros.bmk.hu/jadox/images/CSAJ-loszpuszta.pdf

2010. november 22., hétfő

Battonyai videók a youtube-on - a Magdu Lucian Román Általános Iskola új épületének átadásáról 2008-ban készült videók

Battonyai felvételek után bogarásztam a youtube-on, ott találtam rá a Román Általános Iskola új épületének átadásán 2008-ban készült a videókra.
Az iskolát átadták: dr Karsai József, Kreszta Traján, dr Hiller István, és a romániai részt képviselő államtitkár asszony.

A battonyai román nemzetiségű oktatás történeti alakulását követve a meglévő dokumentumok és kutatások alapján három nagyobb szakaszra bonthatjuk:

  1. Szerb-román vegyes iskola (1793-1874)
  2. Román egyházi iskola (1874-1940)
  3. Román Tannyelvű Általános Iskola a II. világháborútól napjainkig

Az első adatok azt bizonyítják, hogy román nyelvű oktatás már az 1793-as évben indult a szerb felekezeti iskolában, amikor a betelepült szerbek templomot, majd iskolát építettek, amelyhez szerény mértékben hozzájárultak az áttelepült románok is. A battonyai románoknak még ebben az időben nem volt sem templomuk sem iskolájuk, ezért a román nemzetiségű iskoláskorú gyermekek a szerb iskolába jártak, ahol román nyelvet is tanultak.

A tanuló létszám alakulásáról hiányos adatok vannak, azonban egyes feljegyzések bizonyítják, hogy az iskolában a magyar mellett a szerb és a román nyelvet is tanították, így a végzős tanuló három nyelv birtokosa lett.

Az 1800-as évek második felében, amikor szétvált a szerb és a román ortodox egyház, akkor a településen élő románok is saját templomot és iskolát építettek, így az 1874/75 –ös tanévtől megkezdi működését az első önálló román egyházi iskola, első tanítója Vasile Şimonovici, a beiratkozott tanulók száma 98.

Az első világháború után az iskola kisebb megszakításokkal működött, mert sajnos a román értelmiség nagy része Romániába ment, így a magyarországi román közösségek papok és tanítók nélkül maradtak. Battonyán is ezért az iskolai oktatás csak kisebb megszakításokkal folyt.

A második világháború után a román nemzetiségi oktatás újra megkezdődött Tasi Erzsébet tanítónő vezetésével, 1947-től az iskola tanítója Mágori Kornéliamagyarcsanádi származású tanítónő lesz, aki napjainkban is városunkban él nagy köztiszteletben, mint nyugdíjas pedagógus.

A román iskola működése ebben az időszakban sem volt folyamatos az igazgatását tekintve, 1945-1957 között a 2 sz. magyar iskola keretén belül, 1957-1965 között önállóan, majd 1965-től 1991-ig közös igazgatás alatt működött a szerb iskolával.

1991/92 –es tanévtől ismét önálló igazgatás alatt működik, az intézmény igazgatása alá tartozik a településen működő román nemzetiségű óvoda is.

Az utóbbi 10 évben, amióta iskolánk ismét önálló intézményként működik a tanulói létszám fejlődésnek indult. Tanulói csoportjaink száma is nőt. Az alsó tagozatban 1-4 évfolyamon 3 csoport működik 3 tanítóval, a felső tagozatban is 3 csoport működik. Az összevont osztályok kialakítása a tanulói létszám függvényében változik.

Román nemzetiségi nyelvet tanítunk 1-8. évfolyamig kétnyelvű oktatási program szerint, heti 5 órában és heti 1 órában román népismeretet. A nyelvoktatáson túl a nemzetiségi hagyományok ápolása kap kiemelt szerepet iskolánk életében.

A nemzetiségi nyelv mellett iskolánkban a negyedik osztálytól idegen nyelvet is tanítunk, jelenleg angol nyelv tanítása folyik. Iskolánk egy számítógépparkkal is rendelkezik, és csatlakoztatva van az Internethálózathoz.

Iskolánkból kikerülő tanulók két kultúra képviselői, a román nyelv és hagyomány őrzői, továbbvivői, két szomszédos ország és nép kapcsolatainak pillérei. Az iskolánkból továbbtanuló tanulók román nyelvi ismereteiket a helyi Mikes Kelemen Gimnáziumban folytathatják fakultatív módon vagy a gyulai Román Gimnáziumban.

A település román lakossága mindig erősen ragaszkodott iskolájához, mert fontos szerepet töltött a román nyelv és hagyományok, a nemzetiségi öntudat megőrzésében és ápolásában.

Ez arra kötelezi jelenleg is az iskola vezetését és pedagógusait, hogy a nevelő-oktató munkában kiemelt figyelmet fordítsanak a település román lakossága történetének, hagyományainak ismertetésére, a tanuló ifjúság nemzeti tudatának formálására, az asszimiláció folyamatának megakadályoztatására.

Intézményünk szervesen beépül a város életében és részese a település oktatási és kulturális tevékenységében.

forrás : http://www.romaniskolabattonya.hu

Érdemes szétnézni a honlapjukon, nagyon szép, színvonalas és naprakész honlap sok-sok hírrel és fényképpel.

2010. november 21., vasárnap

5 perc zene Évivel, avagy ami a szívemen az a számon

Sziasztok, újból Éva vagyok (illetve még mindig a régi). Esetleg talán annyival újultam meg, hogy A Jó Isten kegyelméből és jóakaratából nemrég tértem haza Rómából, az örök városból ahol egy csodás hetet töltöttem több zenész társammal, lévén részt vettünk egy versenyen, pontosabban egyházzenei versenyen. Igaz, nem nyertünk díjat, de annál inkább tapasztalatot. Csodálatosan szép épületeket láttunk, na meg úgy általában mindent amiről Róma híres. Tehát szép volt látni és érezni Rómát.
Na de visszatérve munkámhoz amire én itt ezen a hazai" Netnyúzon" vállalkoztam, lássuk csak mely zeneszerzők születtek novemberben, és milyen "pletykákkal" szolgálhatok felőlük.
November 22-én született Wilhelm Friedemann Bach, a híres Bach legidősebb fia.Ő is orgonált, és zenét szerzett akárcsak apja, de nem volt oly kitartó mint az örege, mert az akkori rossz szájak szerint jobban szeretett "semmit" csinálni, és szabad úszóként élte le élete java részét.
November 29-én született Gaetano Donizetti , híres olasz opera zeneszerző. Ő egy nagyon szegény olasz család sokadik sarja volt, és bizony élete végéig küzdött a szegénységgel.Annál csodálatosabb opera zenét komponált.
November 23 született Manuel de Falla spanyol zeneszerző, neki sem volt könnyű élete, viszont annál több barátja szerte a világon.


Szintén novemberben született Carl Maria von Veber, német zeneszerző ,neki átlagosan normális emberi élet jutott, hiszen volt felesége, no meg családja is.Ő november 18-án született.


November 28-án született Lully, híres francia királyi komponista. Ő francia lévén( nem mintha bármi bajom lenne a franciákkal!!) a rossz nyelvek szerint" szorosabb" és eléggé "közeli"barátja volt maga a Napkirály unokaöccsének. Pedig még nős is volt, és 3 gyermek atyja. És mindez az 1600-as években történt Franciaországban!!! Akkor meg mit csodálkozunk a mai világban ??? Erről én nem vagyok hivatott nyilatkozni.


Viszont arról igenis nyilatkozom, hogy sok-sok éve mást sem hallok, csak az egyenlő esélyekről szóló nyilatkozatokat. Mert hiszen az állam támogatja a családot, a gyermekeket,no meg azok egyenlő esélyeit ,mert hiszen mindenkinek meg adatják azt, hogy tanuljon, és azt csinálja amihez kedve van, amit szeret, na meg ami építi az életét, az elméjét, meg a nagy szívét.
Mert a bizony a gyerekek még kicsik, de nagy szívük van. Nagyon nagy. És szép, és jó. Ismerem a barátaim gyermekeit, tanítom őket és újból mondom ISMEREM őket. És szeretem őket. És tudom, hogy boldogok, ha focizhatnak, sakkozhatnak, na meg elérkeztünk a fájó, sajgó pontig , zenélhetnek, táncolhatnak, korongozhatnak, drámára járhatnak és együtt lehetnek egymással és egymás társaságában.

Haza érkeztem Rómából. Alig vártam, hogy itthon legyek, és a jó battonyai levegőt szívhassam, az ismerős fával, fűvel, no meg a kedves emberekkel, barátaimmal találkozhassam.
Legelső találkozásom egy ismerős, baráti arc, aki könnyes szemmel üdvözölt.(utólag kiderült, nem miattam könnyezett !!!) És megkérdezte: " Tudod, hogy kénytelenek bezárni a Zene Iskolát"? , és még sorolta a többit is, amiről gondolom, kedveseim , már tudomást szereztetek. Mellbe vágott a hír, úgy éreztem kifutok a világból, úgy éreztem ott rögtön meghalok. Nem a pénz miatt, nem a bér miatt,- mert kaptam én annyi tehetséget a Jó Istentől , hogy megéljek ebben a világban- , hanem a gyermekekre gondoltam. Mit mondok majd nekik, és hogyan nézek majd a szemükbe???? Hiszen, készültünk "Ki mit tud zongorázni " kis házi versengésre, decemberi fellépésekre, februári zenei fesztiválra Sarkadon, márciusi és áprilisi szavaló versenyre, ahol szintén elmaradhatatlan volt a zenélés, áprilisi aradi nemzetközi zenei fesztiválra, májusi "Molnár Kornélia" nemzetközi zongoraversenyre , és még számtalan fellépésre ami a művészetekkel és a Művészeti Iskolával kapcsolatos.

Mert hiszen a zene, és maga a művészet szülte a zseniket, a legcsodálatosabb embereket, akik évszázadok óta elhunytak és még most is velünk meg bennünk élnek tovább!!
Ja, hogy ez már manapság nem kell???? Badarság. Butaság. Mert nincs pénze az államnak??? Mert nem tudja finanszírozni ez meg az??? Hívok mindenkit aki így gondolkodik, jöjjön el egy művészeti órára, lényegtelen melyikre, - nem magamért szólok, illetve nem csak a zongorázásról van itt szó kérem szépen- hanem bármelyik művészeti tárgyról- igenis jöjjön el és nézze meg annak a gyermeknek a szemeit aki éppen ott tanul, akkor abban az órában. Jöjjön és nézzen szemben azzal a gyerekkel. Én csak ezt kérem. Jöjjön, és magyarázza el azoknak a csodálatos szempároknak, hogy jó lesz majd zene és művészetek nélkül is. Hogy majd ugyanúgy ragyog a nap az égbolton, és a csillagok nem veszítenek a csillogásukból.
Lehet, hogy a felnőtteknek jó ez így is. Dehogy ettől a mi gyermekeink nem lesznek boldogabbak, az bizonyos. Én, kicsike kis szürke emberi mivoltomban csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni a mai napokban történő dolgokról.
Tudom, nehéz napokat élünk!!! Mindnyájan. Úgy utcai munkás, mint polgármester! És senkinek sem könnyű emberi sorsok fölött ítélkezni. De igazán nem tehetünk semmit?????
Mert hogy gyermekeinknek NEM MINDEGY. Ezt senki emberfia ne feledje!!!

Köszönök mindent, és továbbra is üdv mindenkinek!!

2010. november 20., szombat

FELHÍVÁS - Kedves jelenleg külföldön élő "exbattonyaiak" !

Szeretnék egy olyan bejegyzést írni a Netnyúzon, ami arról szól, hogy milyen odakint az élet Battonyához képest? Miben jobb, miben rosszabb? Milyenek arrafelé az emberek? Sikerült-e beilleszkednetek, beszélitek-e már a nyelvet annyira, hogy megértitek az ottani "őslakosokat"? Szoktatok-e ott főzni, és ha igen, meg lehet-e ott kapni a magyaros ételekhez az alapanyagokat? Olyan-e a kint főzött ételeitek íze, mint itthon? És úgy egyáltalán hogy érzitek odakint magatokat? Minden érdekel minket. Nem muszáj sokat írni ha nincs időtök, elég egy-egy érdekesség is.
Előre is köszi :
Szilvi
netnews.battonya@gmail.com
Ui : lécci adjátok tovább, hogy minden jelenleg külföldön élő "exbattonyaihoz" eljusson
...és ide a bejegyzés alá megjegyzésként még mindenféle kérdést fel lehet tenni nekik :)

2010. november 18., csütörtök

Köszönet - A Battonyai Szent István Általános Iskola tanulói és pedagógusai...

...ezúton szeretnék megköszönni a „Fantázia” Sport és Kultúra Egyesületnek a feledhetetlen élményeket nyújtó Sportnapot.
A nyertes osztályok örömmel vesznek részt a megnyert kirándulásokon.


Ez pedig itt a Szent István Általános Iskola új honlapjának címe :
sziaisk.atw.hu

2010. november 17., szerda

Az új gyermekorvos tart előadást a könyvtárban - és az új gyermekorvos rendelési idejePuja Frigyes, városunk díszpolgára szombaton az M1-en

Az egyik kedves Netnyúz olvasó hívta fel rá a figyelmemet, hogy ez esetleg többeket érdekelhet. Igaza van, szerintem is, és köszönöm neki, hogy szólt.
A műsor címe : Biszku és a többiek (11. rész)
Kezdés : szombat délután 15:35 M1
A legvidámabb barakk
A rendszerváltozás idején a Kádár-korszak vezető politikusait ültette kamera elé Vitézy László filmrendező. A mindmáig egyedülálló filmsorozatban többek között Biszku Béla, Kállai Gyula, Gáspár Sándor, Papp János, Czinege Lajos, Puja Frigyes beszélnek egykori tetteikről olyan időszakokat felidézve, mint a Rajk-per, az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlás, a csehszlovákiai bevonulás, az 1968-as gazdasági reform vagy az 1989-es változást megelőző évek.

bővebben :
http://port.hu/biszku_es_a_tobbiek_a_legvidamabb_barakk/pls/fi/films.film_page?i_perf_id=14101315&i_topic_id=1

Puja Frigyesről :
Puja Frigyes 1921. február 2-án született Battonyán.
1934-45 között nyomdában dolgozott, 1945-tól a Magyar Kommunista Párt járási, majd megyei titkára, 1950-től a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének apparátusában dolgozott. 1953-tól diplomáciai területre került: követ volt Svédországban, Norvégiában és Dániában, majd Ausztriában.

1959-től külügyminiszter-helyettes, majd a külügyminiszter első helyettese. Közben 1963-68-ban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) külügyi osztályát vezette. A két világrendszer közötti enyhülés időszakában, 1973-tól tíz éven át külügyminiszterként irányította a magyar diplomáciát. Ezután, 1986-ig, nagykövet volt Finnországban, majd nyugdíjazták.
1966-85 között tagja volt az MSZMP Központi Bizottságának (KB), majd 1989 őszén - az MSZP megalakulása után - a tovább működő MSZMP ideiglenes ügyintéző testületének elnöke, 1992-ig pedig az újjászervezett MSZMP KB tagja volt.

1975-90-ben országgyűlési képviselőként is tevékenykedett. 1990-ben még az MSZMP színeiben indult az első szabad választáson, de már nem kapott mandátumot.

1987-93-ban a szülővárosában működő SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesületének elnöke is volt. Könyvei jelentek meg a magyar külpolitikáról, az enyhülési folyamatról, az európai biztonságról, szülővárosáról. Visszaemlékezéseit 1987-ben A szedőszekrénytől a miniszteri székig címmel adta ki. Puja Frigyes Battonya díszpolgára volt.
Életének 88. évében 2008.július 5-én halt meg, szűk családi körben temették el, augusztus 4-én.
Forrás :
http://www.fn.hu/belfold/20080805/elhunyt_puja_frigyes/

2010. november 15., hétfő

A könyvtár hírei - a facebookról ollózva

A majdnem elkészült vár kívülről= gyerekrészleg bejárata.

A gyerekrészleg belülről, de még nincs kész teljesen.Apróságok hiányoznak.

Péntekenként 15 órakor folytatódik a mesefelolvasás, önkéntesek segítségével könyvtárunkban. Minden mesét szerető gyermeket, felnőttet szeretettel várunk.
november 9.,

November 18-án csütörtökön 17 órakor startol a a Szülők Akadémiája összefoglaló nevet viselő programsorozat, melyben elsőként "Megérkeztem" címmel Dr.Bajnay Edit gyermekorvos előadását tekinthetik meg az érdeklődők.
A program folytatódik november 24.- én, 10 órakor . Téma : Ölben lenni jó! - ölbeli játékok tanulása

Trendi Tinik Társasága
OLVASÓKUCKÓ AZ OSZTÁLYOKBAN játékunk hamarosan indul
Általános iskolások Figyelem!
november 7., 20:38 · Tetszik · Hozzászólok

November 2-án ebben a tanévben újra elindult LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ! játék.

Aki naprakész híreket szeretne a könyvtár eseményeiről látogassa sűrűn könyvtárunk facebook-os oldalát! Érdemes!

2010. november 12., péntek

Katonasuli a határ szélén

2010-11-11 13:21:23


A Mikes Kelemen Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 64 éves története során bebizonyította, hogy fontos szerepet játszik szűkebb és tágabb környezetében.
Az, hogy a Mikes Kelemen Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Battonyán van, nem kell külön megjegyezni, hiszen – az immár egy évszázados múltra visszatekintő intézmény –, ötven évig az ország egyetlen iskolája volt ezzel a névvel, pedig a településnek nem volt közvetlen kötődése Mikeshez. De éppen e névválasztással nem csak az iskolában alakult ki egyfajta „Mikes-kultusz”. A város XIX. századi fejlődése tette indokolttá az iskola alapítását, amely több sikertelen kísérlet után - a jogelőd Polgári Fiúiskola - 1912 őszén nyitotta meg a kapuit. Feladata Battonya és vonzáskörzetének településein élő gyerekek elemi iskola utáni képzése volt 1947-ig. Ekkor a város egy gimnázium létrehozására kapott lehetőséget. A szűkebb és tágabb környezet mindenkori igényeinek megfelelő képzés folyamatos fejlődésen ment keresztül, amelyet az oktatott szakmák változása is tükrözött. Az 1971-re kiépült tagozatos rendszert 1979-re a fakultációs rendszer váltotta fel, majd 1982-től a szakközépiskola is kétprofilú lett - a körzet iparosodását követve -, megindult a műszerészképzés is. Az iskola igazgatónője, Molnár Mihályné elmondta, hogy a gimnáziumi párhuzamos osztályok egyikében a közismereti tárgyak, idegen nyelvek (angol, német), matematika és informatika kapott hangsúlyt, míg a másikban belügyi rendészeti- és katonai képzéssel egészült ki az oktatás.
Az iskola 2005-ben az egyike volt azoknak a tanintézeteknek, amelyek - a Honvédelmi Minisztériummal és a nemzetvédelmi egyetemmel karöltve - elkezdték a katonai alapismeretek oktatását. Azt tapasztalták, hogy az önkéntes haderő megalakítása után a fiúk érdeklődése megnőtt a katonai szolgált iránt. A városi önkormányzat - mint az iskola fenntartója - szakember alkalmazásával anyagilag is lehetővé tette a tárgy oktatását, s az Air Soft lőtérrel megteremtette a lőkiképzés hátterét is.A katonai alapismeretek választható érettségi tárgy, ezért – mind a négy évfolyamra jellemző – az önvédelemi oktatás kibővül a 9. évfolyamban a Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikájával (36 óra). Kibővül a 10. évfolyamban a térkép- és tereptani alapismeretekkel (36 óra), a 11. évfolyamban az általános katonai ismeretekkel (72 óra), a 12. évfolyamban a Magyar Köztársaság honvédelmének felépítése és szabályozásával (36 óra), egészségügyi ismeretekkel (18 óra), valamint az érettségi vizsgára történő felkészüléssel (10 óra). A gyakorlati képzések között lövészet, fegyvertechnikai- és alaki ismeret is szerepel.Az előző évben két, az idén már négy diák választotta érettségi tantárgyként a katonai alapismereteket. Ez a diákok részéről azért is elismerésre méltó, mert az ismereteket – fakultatív tantárgy lévén – szabadidejükben, az eredeti tanrenden felül kellett elsajátítani, helytállni a fizikai- erőnléti- és gyakorlati foglalkozásokon, amit lelkesen és komolyan végeztek. Mindehhez kihívást és motivációt Tóth Mihály – 2006-ban végzett a ZMNE hadtudományi karán, huszonöt év katonai szolgálattal a háta mögött – oktató hozzáértő és körültekintő pedagógiai tevékenysége jelenti, hiszen olyan tantárgyról van szó, amelyet csupán könyvből nem lehet elsajátítani. Az oktatási tematika teljes egészében a katonasuli alapismeretek tankönyvre épül, de kiegészül a szimulációs lőtérrel, a hadijátékokkal, a honvédelmi napokkal, ami a felkészítést gyakorlatiasabbá teszi, és még jobban elősegíti a pályára irányítást.
Tanulóink leginkább a Magyar Honvédség tiszthelyettes szakképző iskolája iránt érdeklődnek – mondta a szakoktató. - Az eddig hat érettségizett diákból négyen jelentkeztek a szentendrei képzésre, ahová egészségügyi és pszichikai okok miatt ugyan nem nyertek felvételt, de közülük egy fő a honvédség szerződéses katonája lett.A Mikes Kelemen Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 64 éves története során bebizonyította, hogy fontos szerepet játszik szűkebb és tágabb környezetében. Az iskola emlékkönyvében „akikre büszkék vagyunk”- felirat alatt olvasható az élet különböző területén hírnevet, elismerést és kimagasló érdemeket szerzett személyek között dr. Czuth László mérnök ezredes, dr. Mucsi József ezredes, szociológus, Braun László mérnök altábornagy, korábbi vezérkar főnök-helyettes és Lipták József őrnagy, a békéscsabai toborzó- és érdekvédelmi iroda vezetőjének neve. Ők a honvédelem területén állták és állják meg a helyüket a Battonyán érettségizett diákok közül.
Írta: Vastagh László
Fényképezte: Mudrityné Baji Klára
http://www.hm.gov.hu/cikk/14418/katonasuli-a-hatar-szelen

2010. november 11., csütörtök

Az első tömegsportnap az új sportcsarnokban

Sport-délután az új sportcsarnokban
A „Fantázia” Sport és Kultúra Egyesület más battonyai szponzorok támogatásával, az általános iskolás pedagógusok segítségével ismét megrendezi sport-délutánját november 15-én. Minden kedves Szülőt, érdeklődőt szeretettel vár az iskola és az egyesület vezetése hétfőn 14 órától!
Harmadik évben vállaljuk a szervezést, mert egyesületünk egyik fő célja a sport, a mozgás örömének megkedveltetése a gyerekekkel, az egészséges életmódra nevelés.
Ebben az évben Battonya 3 általános iskolájából 23 csapatban 230 tanuló vetélkedik játékos sorversenyekben.
Valamennyi résztvevő kap egy jelképes ajándékot, szendvicset, ásványvizet. A helyezést elérő csapatok oklevelet kapnak, valamint most sikerült egy nagyon komoly díjazást is kitalálnunk.
Erről elöljáróban (mert szeretnénk, ha meglepetés lenne) annyit, hogy a két alsós és a két felsős korcsoport győztes csapatának osztályát kirándulásra visszük.
A megrendezést segítik: Battonya Város Önkormányzata, Drágán György (ABC), Kovács Erika(Szivárvány ABC), Határhíd Market, ZSÖMFI-Süti Kft Battonya, Kovács János vállalkozó (autóbusz), Napfényfürdő Aquapolis Szeged, Békés Megyei Vízművek, „Fantázia” Sport és Kultúra Egyesület.
A sport-délutánról képeket is felteszünk a következő héten.
Nagy István egyesületi elnök

Hetven év után új tetőt kap a városháza Battonyán - írta rólunk a BEOL


2010. november 8. 15:09 K. E.
Nyolcvanmillió forintot nyert pályázaton a battonyai önkormányzat a városháza patinás, ám igen rossz állapotban lévő épületének felújítására.


Százötven kilométeres körzetben, jellegzetes tornyával — melyet hajdan tűzjelző toronyként használtak — szinte egyedülállónak számít a battonyai városháza. A polgármesteri hivatal és a mellette lévő Korona Szálló is műemléképület. Ám az idő eljárt felettük.

Az önkormányzat az épületek tetőcseréjére nyert forrást. A körülbelül másfél évszázada létesült ingatlanokon hetvenévesek a szalagcserepek, melyekkel a korabeli szakemberek az eredeti zsindelyt cserélték le, nem éppen a műemlékvédelem szellemében.

— Ha most, télen kapnánk egy húsz centis havat, a tetőszerkezet minden bizonnyal összerogyna — mondta dr. Karsai József polgármester. A cserepek 15—20 százaléka megrepedt, befolyik rajtuk a víz, ami a cserépléceket, a gerendákat is megrongálta. Az épületek pedig beáznak. „Tűzoltásként” a padláson edényeket helyeztek el, hogy felfogják a becsorgó csapadékot. Ez azonban nem megoldás.

— Uniós támogatásból újítjuk fel a tetőket. Nyolcvanmillió forintot nyertünk a pályázaton, amelyhez 10 százalék önerőt kellett biztosítanunk. A pályázat a tetőcserén kívül a piaci rekeszmosót és parkoló építését is magában foglalja — tájékoztatott dr. Karsai József.

Utalva a két műemléképület állagára, a polgármester hangsúlyozta, öreg épületeknél mindig legfelül kell kezdeni a felújítást. Mivel a 70 évvel ezelőtti tetőcsere során egy kis darabon meghagyták az eredeti zsindelyt, ez alapján szerezték be az új tetőborítást, a műemlékvédelmi hivatal egyetértésével. A munkálatokkal előreláthatóan november végére, december elejére végez a közbeszerzéssel kiválasztott kivitelező.

forrás : http://beol.hu/bekes/kozelet/hetven-ev-utan-uj-tetot-kap-a-varoshaza-battonyan-342854

2010. november 10., szerda

Felhőfestés Mezőkovácsházától Battonyáig

Ma 16 óra után nemsokkal készítettem ezeket a fényképeket Mezőkovácsházáról hazafelé jövet. Nem minden nap találkozunk ilyen természeti jelenséggel, amelynek hatására szinte megáll az idő és csak nézzük...és nézzük... és azt gondoljuk magunkban, hogy ez olyan gyönyörű, hogy elnéznénk még akár napokig is... sajnos nem tartott sokáig. 16 perc a két város között az út (nekem), mire Battonyára értünk már majdnem lement a nap.
Lehet, hogy valaki még emlékszik rá, volt a Micimackó rajzfilmben egy olyan rész, amikor mindenki a Fülest szerette volna boldoggá tenni, mert szegény mindig csak ül egy magaslaton és a felhőket bámulja... persze nem sikerült Fülest boldoggá tenni, de a rajzfilm végén Füles megmutatta a többieknek, milyen jó azon a magaslaton ülni és nézni a felhőket, a "felhőfestést" .... ma értettem meg azt a rajzfilmet :) (jobb később, mint soha ;) ) Élőben tényleg fantasztikus látvány volt...

...az ott a távolban egy függőleges szivárvány ????

...most meg már az út végén van a szivárvány...


...igen! Ez tényleg egy függőleges szivárvány. Ív sehol, csak ez a felhőből a földig nyúló szakasz...
...ezeket a telefonommal fényképeztem... milyen jó lett volna, ha ott az igazi fényképezőgép is...

Címkék

"Fantázia" (3) 1567 (1) 1900 (1) 1922 (1) 1942 (1) 1944 (1) 1951 (1) 1971 (1) 1976 (1) 1980 (1) 1981 (1) 1986 (2) 1987 (1) 1989 (1) 1990 (1) 1992 (1) 1993 (1) 2000 (1) 2001 (2) 2002 (1) 2004 (1) 2005 (4) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (8) 2009 (5) 2010 (132) 2011 (228) 2012 (131) 2013 (40) 2014 (1) 5 perc zene Évivel (13) A Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány (1) A hét zenéje (2) a hónap (battonyai) politikusa (1) A Zene Mindenkié Alapítvány (3) Adam's Comedy (6) Agropartner2011 (7) állás (5) Antal Péter (1) Arad (4) Aradi Filharmonikusok (1) átszervezés (1) autópálya (3) baba-mama (2) baleset (1) ballagás (1) Barabás Hunorné (1) Barátság SE (10) Battonya a médiákban (2) Battonya díszpolgárai (2) Battonya történelme (5) Battonya-Tompapusztai Löszpusztarét élővilága (1) Battonyai Amatőr Néptánccsoport (1) Battonyai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (5) Battonyai Hirdetések Ingyen (1) Battonyai Hírek (1) Battonyai Idősek Otthona és Gondozási Központ (1) Battonyai Játszótér és Gyermekekért Alapítvány (2) Battonyai Olvasókönyv (1) Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület ÖTE (1) Battonyai Református Egyházközség (1) battonyai rém (3) Battonyai TÁMASZ Közalapítvány (1) Battonyai Telekocsi (1) Battonyai Újság (2) Battonyai Városi Bíróság (1) Battonyai"TÁMASZ"Közalapítvány (1) Battonyaiak a battonyaiaknak (1) battonyaiak a TV-ben (10) Battonyaiak Klubja (1) battonyaiak külföldön (3) Battonyáról írták (2) Békés Megyei Hírlap (1) BékésWiki (1) Bene Tibor (1) BEOL (60) BEOL.Dancsó Aranka (1) Berkiné Girda Nikoletta (1) beruházás (2) Biblia (2) Bíró Eszter (1) Bognárné Németh Zsuzsa (1) Borombós Árpád (1) Boros Csaba (9) Boros Györgyné (1) Borsodi János (6) Borsodi Laci (9) Brenucz László (2) BTK (3) Bujáki Ádám (1) Bujáki Laura (2) Bulgária (1) bűncselekmény (13) Choral kamarakórus (1) cigány (2) ciki (1) címzetes főjegyző (1) civil szervezet (13) Creativus Studió (4) Cukorgyár (1) Családsegítő Szolgálat (6) Csathó András János (3) Csathó Éva (1) cserépkályha (1) csetbox (3) Debera Zoltán (1) Deli Csaba (4) Délmagyar.hu cikke (2) demográfia (1) Deszk (1) devizahitelesek (1) Dohánybeváltó (1) dolgozat (3) Dombegyház (1) Dózsa Zrt (1) dr Bajnay Edit (1) Dr Karsai József (31) Dr Kuli András (1) Dr Németh Ferenc (1) Dr. Czuth László (1) Dr. Kiss-Rigó László (3) Dr. Schmidt Gábor (5) Dr. Varga Gabriella (1) Dr.Jaksity Iván (1) dr.Palkó Lajosné (5) egészség (7) egy kis nosztalgia (9) Egyenlő Bánásmód Hatóság (1) együttműködés (1) élménybeszámoló (1) elveszett-megtalált (1) emlékmű (2) Energiapark (4) Erdei Mária (1) érettségi (1) Esélyek Háza (1) Esther Kinsky (1) ESZESZ (23) EU (1) Fábián Gábor (1) facebook (1) Fantázia Sport és Kultúra Egyesület (1) Farka Lőrinc (1) fejlődés (1) felhívás (1) fényképek (40) FLP (1) foci (1) fogathajtás (1) föld (1) földikutya (1) földprogram (1) fűtés (1) Gál György (1) Gáspár Tamás (3) gasztronómia (1) gazdaság (1) gáztámogatás (1) Gödrösöki Sporthorgász Egyesület (5) Grestyák Tímea (1) Gulácsi Viktor (2) Guth Klára (3) Gyászhír (1) Gyenes Ekbauer Stanislava (4) Gyerekház (16) gyermekétkeztetés (1) gyermekorvos (3) Gyula21 (2) Halász Istvánné (1) Harangvirág Nyugdíjasklub (5) helytörténet (3) HÍR24 (1) HÍR6 (1) Hit Gyülekezete Battonya (2) Holló László (1) Hollók és Mesterek (1) Horváth Imre (1) Horváth Sándorné (3) hozzászólás (1) HVG (1) időjárás (11) intézményvezető (1) iskolák (4) iskolaotthon (1) ivóvíz (1) iwiw (1) JAMKAMI (14) játék (2) játszótér (4) jó cselekedet (1) jó helyen élünk - miért is ? (3) jótékonyság (3) jótékonysági bál (9) József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola (16) Juhász Árpád (1) július (2) Kamasztanya (1) karácsony (12) katasztrófa (5) KEC (4) képeslap Battonyáról (1) képeslapküldő battonyai fényképekkel (1) képviselő-testület (2) kiállítás (1) kiránduás (1) kirándulás (12) Kisdombegyház (1) kisebbségi önkormányzat (2) kistérség (1) Klivényi Lajos (1) klub daganatos betegeknek (1) Kocsis Nándor (1) Kollár Iván (1) Koma Máté (1) Komlódiné Vidiczki Magdolna (2) koncert (11) Kopcsák Lilla (1) Korobán Éva (10) Kovács Anna Brigitta (2) Kovács Erika (1) költő (1) költségvetés (1) könyv Battonyáról (4) könyvbemutató (4) Könyvtár (30) kőolaj (1) környezet (1) környezetvédelem (1) közérdekű munka (1) közigazgatás (1) közlekedés (5) közlemény (1) közmunka (2) közmű (1) közoktatási megállapodás (1) közoktatási mérések eredményei (1) közvélemény kutatás (14) Krcsméri Tibor (1) Kreszta Anita (1) Kreszta Beatrix (1) Kreszta Traján (10) Kukla kinga (1) kultúra (7) KultúrPart (1) kunhalmok (1) kutya (2) Kutyamenhely (1) látnivalók (1) látnivalók Battonyán (1) Lázár György (1) Lázár János (1) légifotók battonyáról (1) London (1) Lovász Mihály (1) Lökösháza (1) Lőrincz Attila (1) Lukács László (1) Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda (20) Magyardombegyház (1) május (5) Mákos Árpád (8) Mákos Attila (1) Marjai János (1) Marosán György (1) Marosán István (1) Máté Mihály (2) mazsorett (5) média (2) Megasztár (7) Meghívó (21) megjegyzés (1) Megyesi Éva (2) Ménesi György (1) Mezei Nikolett (2) mezőgazdaság (8) Mezőhegyes (5) Mikes Kelemen Gimnázium (19) Minden gyermek lakjon jól Alapítvány (1) Mit mond a Biblia? (2) Módi József (1) Mohácsy Nikoletta (1) Molnár C. Pál (2) Molnár Kornélia Zongoraverseny (1) Molnár Mihály (1) Mond Boglárka (1) Mong János (1) Mós Edina (1) Mós Máté (1) Motyovszkiné Kovács Erika (1) Mudrity György (1) Mudrity Iván (1) Mudrity Ivánné (2) Mutasd Magad Dél-Békés (1) művelődés (4) művészet (16) Művészeti Iskola (12) Nagy Csaba (1) Nagy Györgyné (1) Nagy István (2) nagycsaládosok (2) Napközikonyha (1) Németh Jánosné (1) Németh Martin (1) Németh Szabolcs (1) Németország (1) nemzetiségek (11) Netnyúz (4) Nevelőotthon (1) Nikola Tesla Gimnázium (1) Norvégia (1) nyaralás (2) Nyáriné Kovács Tímea (3) nyelvtanulás (1) Nyugat Jelen (1) nyugdíjpénztár (1) oktatás (7) Oláh Péter (1) olimpia (2) Olteanu Júlia (2) óraállítás (1) orvosi ügyelet (2) Ossian (1) óvodák (1) önhiki (5) önkormányzat (4) önkormányzati képviselő (3) őszi szünet (1) összefogás (3) Összevont Napköziotthonos Óvodák és Bölcsőde (10) Ötvös Gyula (4) Ötvösné Oláh Szilvi (6) Pálinkó Gábor (1) pályázat (23) Pasek Ella (1) Pécska (17) Pécska-Battonya közös honlap (4) Pedagógus Szakszervezet (1) Peti73 (1) petíció (12) Podina Iván (1) polgármester (6) Polgármesteri Hivatal (3) politika (5) Poós Zoltán (6) Posta (1) PTC (1) Puja Frigyes (1) Putnoki Klára (Guth Klára) (1) Rádai Roland (4) rádióadás (2) recept (2) régen történt (7) régi fényképek (1) regisztáció (1) Retyezát (1) Roczkovné Kotroczó Ágnes (1) Római Katolikus Egyházközség (5) román (5) Román Templom (2) Románia (2) románok (7) sakk (2) Sakkegyesület (2) Schmidt Ágnes (1) Simon Sándor (1) Simonicsné Kóródi Judit (4) Simonka György (3) Soós Zsolt (1) SOS Gyerekfalu (7) sport (21) Sportbüfé (1) Srpski ekran (2) statisztika (1) Stefan Muresan (1) strand (2) SUFERINI (3) Sutya Ágnes (1) Sutya Miklós (2) Sutya Miklósné (4) Szabadai Györgyné (1) Szabó Palika (2) Szabó Zsuzsanna (1) szalagavató (2) Számíthatsz Ránk Egyesület (7) Széchenyi Terv (1) Szegedi Vadaspark (1) szegénység (22) személyi jövedelemadó 1% (3) szemét (1) Szenesné Gyarmati Andrea (1) Szent István Általános Iskola (29) SZÉP Nap (2) Szerb Iskola (32) Szerb Óvoda (17) szerbek (24) Szilágyi Emese (1) színház (2) színjátszó csoport (1) Szoboszlai Ferenc (1) szólásszabadság (1) Sztanojev Ivánné (2) Sztanojev Szvetiszláv (1) Szutor lászlóné (6) születésnap (3) szülinap (1) szülők (4) tábor (6) taekwon-do (10) Takács Dezső (4) Takács Dezsőné (1) Talita Baqlah (1) Tamburica (1) TÁMOP (2) tanév rendje (2) tanfolyam (3) Tanoda (2) tavaszi szünet (1) tehetségkutató (1) tekepálya (1) tél (1) téli időszámítás (1) téli szünet (1) temoplmok Battonyán (1) Terék Gyula (1) Terékné Megyesi Éva (7) térkép (1) testületi ülés (7) testvérváros (14) teszt (1) Tikos Péter (2) Tompapuszta (1) tompapusztai tölgyfa (2) Torma Tamásné (1) Tóth Balázs (1) Tóth Lajos (4) továbbtanulás (1) tuba (1) turizmus (1) tüntetés (1) tűzeset (2) tűzoltó (1) új (1) Új Alapokon Békés Megyéért Battonyáért Közhasznú Egyesület (13) úszótanfolyam (1) utak (1) Vajgel Zita (1) választás (18) vallások (1) Varga Imre (1) Varga Zsuzsanna (1) Városi Művelődési Központ és Könyvtár (11) Városnap (4) Venter Miklós (3) véradás (1) vers Battonyáról (3) versenyeredmények (4) vicces de igaz (1) videó (16) Vígh Antal (1) vihar (5) Vitalap.hu (1) vonat (1) zene (24) Zomborácz Zita (1)